Løsninger

Virksomhedsopkøb

I Deloitte rådgiver vi i en lang række virksomhedsopkøb. Vi fungerer typisk som rådgivere gennem hele processen, lige fra identifikation af opkøbsemner/fusionspartnere til gennemførelse af den endelige transaktion.

På grund af markeds- og lovgivningsmæssige forandringer har de fleste gennemførte transaktioner været karakteriseret af en stigende kompleksitet. Det er derfor ofte nødvendigt at engagere en finansiel rådgiver i forbindelse med opkøb/fusion. 

Vi kan hjælpe dig med rådgivning om:

 • transaktionsstruktur
 • finansieringsmodeller og forhandling om finansiering
 • synergipotentiale
 • værdiansættelse
 • skattemæssig rådgivning
 • forhandlingsmæssig støtte
 • industriforståelse
 • kendskab til modparten
 • regnskabsmæssig forståelse
 • consulting

 

For at give dig det bedste beslutningsgrundlag sikrer vi:

 • en screening af de mulige opkøbs-/fusionskandidater
 • grundig strategisk og finansiel analyse af de(n) valgte opkøbs-/fusionskandidat(er)
 • identifikation og kontakt til opkøbs-/fusionskandidater via vores globale netværk
 • udarbejdelse af præsentationsmateriale, der sikrer det rigtige beslutningsgrundlag
 • vurdering af alternative transaktionsstrukturer for at minimere risiciene
 • vurdering og gennemførelse af forhandlingsstrategi
 • høj grad af fortrolighed

Vi har bl.a. rådgivet i forbindelse med 3i’s køb af Scandlines, Altors køb af Wrist Group, Axcels køb af IDEmøbler og Andlingers køb af Pres-Vac.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.