Insight

Modelårsrapport for Fondsmæglerselskaber 2023

Modelårsrapport som hjælp og inspiration for fondsmæglerselskaber, der aflægger årsrapport efter regnskabsbekendtgørelsen

Deloitte har igen i år udviklet en modelårsrapport som hjælp og inspiration for fondsmæglerselskaber, der aflægger årsrapport efter regnskabsbekendtgørelsen, jf. Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.

Modellen er opbygget ud fra det gældende regelsæt for fondsmæglerselskaber med tilføjelse af vores kommentarer.

Modellen er udarbejdet af vores eksperter, hvor vi har repræsentanter fra forretningsenhederne Revision, Aktuar, Consulting, Skat, Moms og afgifter, Risk Advisory, Financial Advisory Services, Sustainability. Det er det, vi betegner som et multidisciplinært samarbejde.

Modelårsrapporten er til, for at hjælpe til en god regnskabsafslutning og give inspiration i forhold til formaliter og effekt af ny lovgivning som skal indarbejdes i årsrapporten.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('