Insight

Bæredygtige investeringer rummer kæmpe potentiale

Danske forbrugere træffer gerne bæredygtige valg - men hvis de skal rykke pensionsmidlerne, kræver det større transparens. En ny spiller viser vejen.

I 2016 sad Niels Fibæk-Jensen på kontoret i Den Danske FN-Mission i New York, hvor han arbejdede som politisk rådgiver, og læste en nedslående rapport: For at finansiere FN’s 17 nye Verdensmål manglede der 2.500 mia. dollars i investereringer om året. Det var bekymrende, men satte samtidig nogle tanker i gang.

Han oplevede en stigende interesse i samfundet for bæredygtige løsninger, og folk var allerede godt i gang med at genbruge affald, købe bæredygtigt tøj og fødevarer samt rejse på mere klimavenlige måder. Hvis de kunne se fornuften i disse valg, kunne de formentlig også se fornuften i at rykke deres formuer over i bæredygtige investeringer, hvilket ville have stor effekt.

”Pensionsmidlerne kan gøre en enorm klimamæssig forskel, hvis de bliver investeret i bæredygtige løsninger, men det kræver nytænkning,” siger Niels Fibæk-Jensen.

Samtidig var der i Danmark en stigende opmærksomhed omkring, hvordan pensionskasserne investerede pensionsmidlerne, og Niels Fibæk-Jensen fornemmede, at der var efterspørgsel efter et bæredygtigt alternativ, der dækkede dette behov.

”Jeg så derfor en mulighed for at investere pensionsmidlerne langt mere bæredygtigt, end man gjorde – og fortsat gør i dag.”

Med den idé rejste Niels Fibæk-Jensen hjem i 2017 og startede året efter virksomheden ’Matter’ sammen med medstifteren Emil Fuglsang. I samarbejde med pensionsselskabet Skandia introducerede de en ny pensionsløsning, der udelukkende sammensætter pensionsporteføljer af virksomheder, der bidrager positivt til en bæredygtig udvikling. Det blev startskuddet til en lovende forretning.

Danskerne kræver etiske investeringer

Matter er stiftet af CEO Niels Fibæk-Jensen og medstifter Emil Fuglsang som et bæredygtigt alternativ til en normal pensionsordning. Virksomheden blev lanceret i 2017, og de første produkter blev introduceret på markedet i efteråret 2018. Matter har indgået samarbejde med Skandia, som står for selve pensionsporteføljerne, mens Matter selv har udviklet den algoritme, der via machine learning screener potentielle virksomheder til kundernes portefølje og frasorterer dem, der ikke viser bæredygtige resultater.

Stort potentiale – men tilliden er knækket

Ligesom Matter har en del andre aktører i branchen fået øjnene op for det store potentiale, som bæredygtige investeringer rummer. I en ny undersøgelse, som Deloitte står bag, fortæller samtlige adspurgte pensionsselskaber, at bæredygtige investeringer udgør en større andel af deres investeringsportefølje i dag end for fem år siden. Det samme gør sig gældende for 86 procent af bankerne.

I efteråret 2018 interviewede Deloitte 15 toneangivende CEO’er og en enkelt chef for samfundsimpact og bæredygtighed i danske banker og pensionsselskaber omkring deres perspektiver på bæredygtige investeringer, tillid og transparens. Der blev gennemført kvalitative interviews med syv af de største banker og ni af de største pensionsselskaber i Danmark.

Desuden gennemførte Epinion på vegne af Deloitte en kundeundersøgelse blandt 1000 tilfældigt udvalgte danskere, heraf 505 mænd og 495 kvinder, om deres syn på både banker og pensionsselskaber samt om deres holdning til bæredygtige valg.

Alle konklusionerne er samlet i Deloittes rapport ’Tillid og bæredygtige investeringer i bank og pension’.

Begge sektorer forventer et større langsigtet afkast hos virksomheder, der kombinerer hensyn til bæredygtighed og profit. Der er også bred enighed om, at den bæredygtige trend i høj grad drives af forbrugerne selv – og at disse fremover vil kræve bevis for, at deres investeringer gør en reel forskel for samfundet.

Alan Saul, der er partner i Deloitte, arbejder til daglig med bank- og pensionssektoren. Han ser et enormt potentiale for bæredygtige investeringer. Men for at overbevise forbrugerne kræver det, at sektoren formår at skabe den nødvendige tryghed og transparens omkring deres produkter.

”Der står 4.500 mia. danske kr. i pensionsselskaber. Hvis bare 30 procent af dette beløb blev investeret bæredygtigt, ville det have en enorm effekt på samfundet. Alligevel er det forbrugernes opfattelse, at det har større effekt at købe bæredygtigt tøj end at sikre, at deres pensionsmidler investeres i bæredygtige løsninger,” siger han.

Deloittes undersøgelse viser, at kun 26 procent af forbrugerne har tillid til de danske banker, mens 36 procent har tillid til de danske pensionsselskaber.

Det skyldes især danskernes lave tiltro til banker og pensionsselskaber samt den store usikkerhed omkring, hvad deres pensionspenge går til.

”Den finansielle sektor har længe været under pres grundet sager om hvidvask og manglende transparens. Det kan branchen på ingen måde leve med, og man er derfor nødt til at gøre noget for at øge denne tillid,” siger Alan Saul.

Én måde at øge tilliden er gennem en mere åben og ærlig dialog med kunderne omkring den bæredygtige agenda, påpeger han.

”Man bør gennemgå sin portefølje og sikre sig, at den indeholder bæredygtige produkter, og være transparent omkring, hvilket afkast kunderne kan forvente af disse produkter.”

Dokumenteret effekt

Endelig bliver målinger og transparens omkring den effekt, investeringerne skaber, en meget vigtig del af tillidsskabelsen, understreger Alan Saul. Hos Matter er kernen i forretningsmodellen netop at gøre det let for forbrugeren at aflæse, hvordan deres investeringer påvirker samfundet.

”Vi viser kunderne effekten af at investere bæredygtigt. Dels den nedbragte udledning af C02 og andet affald, og dels mængden af grøn energi, som kundernes investeringer er med til at producere,” siger Niels Fibæk-Jensen.

Matter har anvendt FN’s Verdensmål til at fastsætte de temaer, der investeres i. Blandt andet bruges Verdensmålene som rettesnor for investeringer i grøn energi.

For at dokumentere effekten af investeringerne har virksomheden fastsat nogle specifikke parametre at måle på, fortæller Niels Fibæk-Jensen.

”Når man har med mellem 700 og 5000 børsnoterede aktiver at gøre, er der så mange faktorer og teknikaliteter, som er afgørende for, om virksomheden reelt har en bæredygtig forretning. Derfor bruger vi 60 forskellige indikatorer til at vurdere dette.”

Disse indikatorer er fastsat på baggrund af kundeinterviews med 140 pensionskunder og rummer alt fra C02-udledning og skrald til ligestilling og menneskerettigheder. Når kunderne logger ind på deres pensionsoversigt, kan de aflæse, hvordan virksomhederne klarer sig på disse kriterier, samt hvilken effekt deres investeringer har, ligesom de kan dykke ned i beregningerne bag målingerne.

”Så kan man reagere, hvis der er et selskab, man ikke ønsker i sin portefølje,” siger Niels Fibæk-Jensen.

Afkastmyte skal aflives

Deloittes undersøgelse viser, at det er afgørende for hver anden forbruger, at deres investerede opsparinger har en positiv effekt på miljøet. Mere end hver tredje er endda villig til at gå på kompromis med afkastet for at skabe en bedre fremtid for kloden. Men det behøver de slet ikke, for bæredygtige investeringer er en god investering, understreger Niels Fibæk-Jensen.

”Vi forsøger at komme myten til livs om, at bæredygtige investeringer skulle give dårlige afkast. Research på området afviser, at man går på kompromis med afkastet.”

Resultaterne efter de første måneder af Matters levetid fortæller da også en anden historie.

”De sidste fire måneder er gået rigtigt godt, og vi har skabt et bæredygtigt produkt, der har klaret sig ligeså godt som resten af markedet – hvis ikke lidt bedre,” fortæller Niels Fibæk-Jensen, der får lys i øjnene, når han tænker på fremtiden.

”Vi ser i dag en langt bredere palette af mulige kunder end den kernemålgruppe, vi oprindeligt fastsatte. Vi begyndte med privatkunder, fordi det gav mest mening at bygge et brand op hos dette segment, og næste skridt er virksomhedskunder,” siger han og tilføjer:

”På nuværende tidspunkt er 30-40 virksomheder skrevet op. Mange af dem arbejder med ansvarlighed til daglig og synes, det er en ’no-brainer’ at flytte pengene. Den holdning er jeg sikker på, at flere og flere deler.”

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('