Indsigt

Download regnskabstjeklisten for forsikringsselskaber m.fl.

Klar til årsrapporten 2018

Klar til at hjælpe med at sikre, at alle formaliteter og regler er indarbejdet i årsrapporten.

Deloitte har igen i år udarbejdet en regnskabstjekliste for forsikringsselskaber m.fl. til brug for de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse. Regnskabstjeklisten er til for at hjælpe til en god regnskabsafslutning og sikre, at formaliteter er indarbejdet i årsrapporten.

Regnskabstjeklisten for forsikringsselskaber giver mulighed for tilpasning i forhold til virksomhedstype (liv- og skadeforsikringsselskab), hvorvidt der aflægges regnskab efter IFRS eller regnskabsbekendtgørelsen, samt i forhold til koncernstruktur og individuelle regnskabsposter m.m.

Der forventes udstedt ændringsbekendtgørelse til regnskabsbekendtgørelsen ved udgangen af 2018 gældende for 2019-regnskaber. Da de kommende ændringer først er gældende for 2019-regnskaber, er disse ikke indarbejdet i regnskabstjeklisten. Der er er dog mulighed for hel eller delvis implementering af ændringerne i årsrapporter, som vedrører regnskabsåret 2018. Så-fremt du er interesseret i at høre yderligere om de kommende ændringer eller implementeringen heraf, er du velkommen til at kontakte os.

Regnskabstjeklisten kan rekvireres ved at udfylde formularen.


Bemærk at tjeklisten downloades som en Excel-fil.
Ved spørgsmål eller forespørgsler i forbindelse med rådgivning inden for de områder som regnskabstjeklisterne dækker samt de kommende ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, finder du kontaktpersoner nederst på denne side.

 

Udfyld formularen og download tjeklisten her

Fandt du dette nyttigt?