Insight

Download regnskabstjeklisten for forsikringsselskaber m.fl.

Klar til årsrapporten 2018

Klar til at hjælpe med at sikre, at alle formaliteter og regler er indarbejdet i årsrapporten.

Deloitte har igen i år udarbejdet en regnskabstjekliste for forsikringsselskaber m.fl. til brug for de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse. Regnskabstjeklisten er til for at hjælpe til en god regnskabsafslutning og sikre, at formaliteter er indarbejdet i årsrapporten.

Regnskabstjeklisten for forsikringsselskaber giver mulighed for tilpasning i forhold til virksomhedstype (liv- og skadeforsikringsselskab), hvorvidt der aflægges regnskab efter IFRS eller regnskabsbekendtgørelsen, samt i forhold til koncernstruktur og individuelle regnskabsposter m.m.

Der forventes udstedt ændringsbekendtgørelse til regnskabsbekendtgørelsen ved udgangen af 2018 gældende for 2019-regnskaber. Da de kommende ændringer først er gældende for 2019-regnskaber, er disse ikke indarbejdet i regnskabstjeklisten. Der er er dog mulighed for hel eller delvis implementering af ændringerne i årsrapporter, som vedrører regnskabsåret 2018. Så-fremt du er interesseret i at høre yderligere om de kommende ændringer eller implementeringen heraf, er du velkommen til at kontakte os.

Regnskabstjeklisten kan rekvireres ved at udfylde formularen.


Bemærk at tjeklisten downloades som en Excel-fil.
Ved spørgsmål eller forespørgsler i forbindelse med rådgivning inden for de områder som regnskabstjeklisterne dækker samt de kommende ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, finder du kontaktpersoner nederst på denne side.

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('