Indsigt

Download regnskabstjeklisten for kreditinstitutter m.fl.

Klar til årsrapporten 2018

Klar til at hjælpe med at sikre, at alle formaliteter og regler er indarbejdet i årsrapporten.

Deloitte har igen i år udarbejdet en regnskabstjekliste for kreditinstitutter m.fl. til brug for de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse. Regnskabstjeklisten er til for at hjælpe til en god regnskabsafslutning og sikre, at formaliteter er indarbejdet i årsrapporten.

Regnskabstjeklisten for kreditinstitutter m.fl. giver mulighed for tilpasning i forhold til virksomhedstype (Pengeinstitut, realkredit, fondsmægler mv.), hvorvidt der aflægges regnskab efter IFRS eller regnskabsbekendtgørelsen, samt i forhold til koncernstruktur og individuelle regnskabsposter m.m.

Regnskabstjeklisten kan rekvireres ved at udfylde formularen.

Bemærk at tjek-listen downloades som en Excel-fil
Ved spørgsmål eller forespørgsler i forbindelse med rådgivning inden for de områder som regnskabstjeklisterne dækker samt de kommende ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, finder du kontaktpersoner nederst på siden

Udfyld formularen og download tjeklisten her

Fandt du dette nyttigt?