Insight

Download regnskabstjeklisten for kreditinstitutter m.fl.

Klar til årsrapporten 2018

Klar til at hjælpe med at sikre, at alle formaliteter og regler er indarbejdet i årsrapporten.

Deloitte har igen i år udarbejdet en regnskabstjekliste for kreditinstitutter m.fl. til brug for de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse. Regnskabstjeklisten er til for at hjælpe til en god regnskabsafslutning og sikre, at formaliteter er indarbejdet i årsrapporten.

Regnskabstjeklisten for kreditinstitutter m.fl. giver mulighed for tilpasning i forhold til virksomhedstype (Pengeinstitut, realkredit, fondsmægler mv.), hvorvidt der aflægges regnskab efter IFRS eller regnskabsbekendtgørelsen, samt i forhold til koncernstruktur og individuelle regnskabsposter m.m.

Regnskabstjeklisten kan rekvireres ved at udfylde formularen.

Bemærk at tjek-listen downloades som en Excel-fil
Ved spørgsmål eller forespørgsler i forbindelse med rådgivning inden for de områder som regnskabstjeklisterne dækker samt de kommende ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, finder du kontaktpersoner nederst på siden

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('