Løsninger

Organisatorisk implementering

Får I det fulde udbytte af større organisatoriske forandringer og implementeringsprojekter?

Mange ledere har svært ved at lede deres medarbejdere gennem store forandringer såsom transformationer, nye it-systemer eller overgangen til nye services. Netop udfordringen med at sikre en ordentlig implementering og forankring af initiativerne forsinker eller forhindrer realisering af det kendte potentiale og de gevinster, der er forudsætningen for de store investeringer.

Hvert år sætter danske virksomheder gang i en lang række forretningskritiske forandringer, der ofte påvirker medarbejderne og organisationen. Vi oplever, at der i de seneste år er kommet øget fokus på at inddrage de menneskelige aspekter for at opnå de ønskede resultater af forandringerne både hurtigere og på en vedkommende måde for ledere og medarbejdere. Dette sker i lyset af, at forandringerne nu sker langt hurtigere end før, hvilket udfordrer ledelsens kreativitet og kundefokus – en udvikling, vi ser fortsætte i 2015 og frem.

Organisatorisk implementering er en praktisk disciplin, der sikrer konkrete resultater og en vedvarende effekt af forandringerne. I Deloitte har vi dybtgående viden om og erfaring med, hvad der skal til for at komme succesfuldt igennem en implementering.


Organisatorisk implementering hjælper med at realisere udbyttet af forandringen i din virksomhed ved at:

  • Der udvikles en overordnet forandringsledelsesstrategi, herunder en evaluering af organisationens evne til at eksekvere forandringer.
  • Der gennemføres tiltag målrettet specifikke forandringer såsom implementeringen af kritiske systemer, ny strategi eller nye arbejdsgange.
  • Der designes og implementeres en ny organisation, herunder organisationsstruktur og governancemodel, samt defineres fremtidige kompetencebehov og rollebeskrivelser.
     

En god implementering vil blandt andet klæde dine medarbejdere på til at:

  • Forstå og acceptere behovet for forandring.
  • Have den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer til at navigere i virksomheden efter forandringen.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til en af vores human capital-specialister for et godt råd eller et uforpligtende inspirationsmøde.

$(document.head).append(''); $(document.head).append('