Perspektiver

En sammenligning af afskedigelsesomkostninger og forhold på tværs af Europa.

Ansættelsesretlige forhold varierer fra land til land og har i visse lande ændret sig meget i senere år. The International Dismissal Survey belyser lovgivning i forbindelse med afskedigelse og angiver prognoser for afskedigelsesomkostninger for arbejdsgivere i 31 lande.

Analysens konklusion:

Nogle af undersøgelsens hovedkonklusioner er, at:

  • Afskedigelsesomkostningerne i de lande, der indgår i undersøgelsen, varierer betydeligt
  • Generelt er afskedigelsesomkostningerne i Vesteuropa højere end i Centraleuropa
  • Afskedigelsesomkostningerne er højest, når en medarbejder afskediges uden grund
  • I de fleste lande er der stramme regler for, hvornår en arbejdsgiver må afskedige medarbejdere
  • Der er generelt ingen eller lille forskel på omkostningerne ved at afskedige som følge af individuelle grunde, sammenlignet med omkostningerne ved at afskedige af økonomiske grunde
  • Siden offentliggørelsen af den sidste International Dismissal Survey har nogle lande ændret deres lovgivning vedrørende afskedigelse markant i konsekvens af domstolsafgørelser eller for at forenkle og øge arbejdsfleksibiliteten
  • I alle lande, som indgår i undersøgelsen, er anciennitet i virksomheden afgørende for niveauet for afskedigelsesomkostningerne

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('