Insight

Whistleblowerordning

Obligatorisk for mellemstore arbejdsgivere

Tilbage i juni 2021 vedtog Folketinget forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere, hvorved EU-direktivet (whistleblowerdirektivet) blev implementeret.

1. december 2022

 

Med whistleblowerloven følger bl.a. en pligt for visse arbejdsgivere til at etablere en whistleblowerordning. Det gælder nærmere bestemt alle offentlige såvel som private arbejdsgivere med flere end 249 ansatte, som skulle have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2021. Nu er turen kommet til private arbejdsgivere med mellem 50 og 249 medarbejdere, som skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2023.

 

Ordningens indhold og formål

Whistleblowerloven regulerer primært følgende forhold:

  • Hvilke arbejdsgivere der har pligt til at etablere en whistleblowerordning og hvornår
  • Hvad der kan indberettes om
  • Hjemmelsgrundlag for behandling af personoplysninger (GDPR), og
  • Beskyttelse af whistleblowere. 

Det skal med whistleblowerordningen være muligt for arbejdstagere at indberette overtrædelser af EU-retten, der er omfattet af whistleblowerdirektivet, herunder offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, og forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, transportsikkerhed og miljøbeskyttelse. Yderligere skal der også kunne indberettes om ’’alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold’’, eksempelvis grov chikane, seksuel chikane, strafbare forhold, misbrug af tavshedspligt, tyveri, svig, bedrageri, bestikkelse mv. Formålet er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder på den enkelte arbejdsplads. Derudover har en virksomhed pligt til at beskytte whistleblowere. Bl.a. har virksomheden tavshedspligt om whistleblowerens identitet, og whistlebloweren er beskyttet mod repressalier og trusler som følge af en indberetning – alternativt betales en godtgørelse til whistlebloweren. Beskyttelsen ses også ved den gældende omvendte bevisbyrde samt muligheden for genansættelse af en medarbejder, der er blevet opsagt i strid med loven. 

 

Deloitte Legals administration af whistleblowerordninger

Deloitte Legal tilbyder en full-service løsning, idet vi bl.a. bistår med at etablere, implementere og administrere whistleblowerordninger. Vi varetager alle forhold omkring virksomhedens whistleblowerordning og strukturerer indberetninger af betydning for virksomheden.

Har du spørgsmål eller vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte os.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('