Insight

Ændring af kompensationsordningen i ejendomsvurderingsloven

Arvinger til 17.000 ejendomsejere mister kompensation

Lovforslag nr. 177, som er vedtaget 7. juni, fastlægger en ny model for udbetaling af kompensation for dødsboer, konkursboer og andre ikkeeksisterende juridiske enheder.

15. juni 2022
 

Kompensationsordningen for dødsboer, konkursboer og andre juridiske enheder, som ikke længere eksisterer

Ved vedtagelsen af ejendomsvurderingsloven blev der etableret en kompensationsordning, som skulle tage højde for, at de historiske vurderinger har været upræcise som følge af det gamle vurderingssystem. 

Kompensationsordningen er et tilbud til de ejendomsejere, som har betalt for meget i grundskyld og/eller ejendomsværdiskat, men som vælger ikke at klage over de historiske vurderinger. Disse ejendomsejere får, som et alternativ til en egentlig klagebehandling, tilbudt en kompensation. 

I forbindelse med denne kompensationsordning, blev det i 2020 besluttet, at udbetaling af kompensationen også skulle ske til arvinger af afdøde ejendomsejere. Den konkrete model for udbetalingen herfor er dog først blevet udarbejdet i forbindelse med dette lovforslag. Lovforslaget er nu vedtaget, og reglerne træder i kraft den 1. juli 2022. 

De nye regler medfører en beløbsgrænse på 1.500 kr. pr. ejendom, før der kan ske udbetaling af kompensation i forbindelse med afsluttede dødsboer, der genoptages. Tidligere har der ikke været specifikke regler omkring beløbsgrænse på afsluttede dødsboer. Der er kun en generel beløbsgrænse på 200 kr. pr. ejendom uanset ejer. Beløbsgrænsen på de 200 kr. forbliver som hidtil med undtagelse af afsluttede dødsboer. 

Dette medfører, at arvinger efter ca. 17.000 ejendomsejere, der har betalt for meget i ejendomsskat, ikke længere kan få udbetalt en kompensation.

Yderligere genindføres reglen om, at der ikke kan ske udbetaling af kompensation til juridiske personer, der ikke længere eksisterer. Denne bestemmelse har før været gældende, men blev ophævet 27. februar 2021 for nu at blive genindført.

Ifølge Skatteministeriet vil denne afskæring for juridiske personer være meget begrænset, da det alene omfatter ejerboliger, der vurderes pr. 1. januar 2020.

Hertil bemærkes det dog, at denne bestemmelses omfang efter vores opfattelse ikke er helt så begrænset, som Skatteministeriet anfører. Et eksempel herpå kan være selskaber, som opfører beboelsesejendomme, og opdeler ejendommen i ejerlejligheder, enten med henblik på udlejning eller med videresalg for øje. Når alle ejerlejlighederne er solgt, har selskabet i nogle tilfælde ikke længere en funktion, hvorfor selskabet bliver likvideret eller ophører med at eksistere på anden vis. I sådanne tilfælde vil der være tale om en juridisk person, som har ejet mange ejerlejligheder, og derved kan være berettiget til kompensation, men ikke har mulighed herfor grundet indførelsen af nærværende lovforslag.

 

Hvad kan Deloitte hjælpe dig med?

Står du i en af ovenstående situationer, og har spørgsmål hertil, er vi klar til at hjælpe. Yderligere er du velkommen til at kontakte os, hvis du eller dit selskab har andre spørgsmål i forbindelse med ejendomsbeskatning. Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('