Nyhed

Eksportkontrol- og sanktionslove samt restriktioner

1 Eksportkontrol- og sanktionslove samt restriktioner

1.1 Følgende definitioner anvendes i dette punkt 1: 

(a) “Annekterede områder”: de til enhver tid gældende områder omfattet af EU’s sanktionspakke.

(b) "Eksportkontrollove": alle eksportkontrolregler og  bestemmelser vedtaget af De Forenede Nationer, USA, Den  Europæiske Union og/eller dennes medlemsstater, Storbritannien eller enhver anden relevant jurisdiktion; og

(c) "Produkt": de tjenester, leverancer, varer, software og/eller andet materiale, der udføres, leveres, indkøbes eller stilles til rådighed i henhold til denne Aftale, og

(d) "Sanktioner": økonomiske, handelsmæssige eller finansielle sanktioner, der er fastsat, administreret eller håndhævet af FN, USA, Den Europæiske Union og/eller dennes medlemsstater, Storbritannien eller enhver anden relevant jurisdiktion.

1.2 Eksportkontrol og sanktionslove. 

Hver Part skal overholde alle nuværende og fremtidige Sanktioner og Eksportkontrollove, der gælder for den pågældende Part eller for Produkterne. Uanset hvad der ellers er anført i denne Aftale, herunder servicebeskrivelserne:

(a) er Deloitte ikke forpligtet til og kan nægte at udføre,
levere,  fremskaffe eller stille Produkter til rådighed i, til eller fra
en jurisdiktion eller juridisk person, som vil eller kan være en overtrædelse
af Sanktioner eller Eksportkontrollove, eller hvis det kan medføre risiko for,
at Deloitte overtræder eller bliver mål for Sanktioner eller
Eksportkontrollove; og

(b) Kunden må ikke, og må ikke tillade, at tredjeparter direkte eller indirekte eksporterer, reeksporterer eller frigiver et Produkt til en jurisdiktion eller et land, hvortil eksport, reeksport eller frigivelse af et Produkt er forbudt i henhold til gældende Sanktioner eller Eksportkontrollove, eller til en juridisk person, hvortil eksport, reeksport eller frigivelse af et Produkt er forbudt.

1.3 Sanktionsramte parter. 

Kunden erklærer og garanterer, at hverken Kunden eller nogen af Kundens ansatte, repræsentanter, direktører, bestyrelsesmedlemmer, koncernselskaber, direkte eller indirekte aktionærer/anpartshavere eller andre personer eller enheder med direkte eller indirekte ejerskab eller kontrollerende interesser i dem eller i Kunden, er eller vil blive (i) en person, der er omfattet af Sanktioner, herunder, men ikke begrænset til, personer, der er anført i U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control’s List of Specially Designated Nationals and Other Blocked Persons and Consolidated Sanctions List, the U.S. State Department's Non-proliferation Sanctions Lists, the UN Financial Sanctions Lists, the EU's Consolidated List of Persons, Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions, eller the UK HM Treasury Consolidated Lists of Financial Sanctions Targets; eller (ii) direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af en sådan person (hver især en "Sanktioneret Person"). Deloitte kan opsige denne Aftale med øjeblikkelig virkning i tilfælde af overtrædelse af ovenstående. Kunden accepterer, erklærer og garanterer, at denne straks skriftligt vil underrette Deloitte, og Deloitte kan opsige denne Aftale med øjeblikkelig virkning, hvis Kunden eller en af Kundens ansatte, repræsentanter, direktører, bestyrelsesmedlemmer, koncernselskaber, direkte eller indirekte aktionærer eller enhver anden person eller enhed med en direkte eller indirekte ejer- eller kontrolinteresse i dem eller i Kunden, bliver eller med rimelig sandsynlighed risikerer at blive en Sanktioneret Person, eller hvis Kunden eller de bliver direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af en eller flere Sanktionerede Personer.

1.4 Restriktioner vedrørende Rusland og Belarus. 

Uanset hvad der ellers er anført i denne aftale, herunder servicebeskrivelserne, er Deloitte ikke forpligtet til og kan nægte at udføre, levere, fremskaffe eller stille Produkter til rådighed, og Kunden må ikke, og må ikke tillade, at tredjemand direkte eller indirekte eksporterer, reeksporterer eller frigiver nogen Produkter:

(a) i, fra eller til Rusland, Belarus, Krim eller øvrige Annekterede områder, eller

(b) til, fra eller til fordel for:

        (i) en Sanktioneret Person;

        (ii) en statsborger i, en fysisk person i, eller juridisk person  etableret eller         beliggende i eller en stat eller regeringsmyndighed i Rusland,         Belarus,Krim eller øvrige Annekterede områder (hver især en "Person         Underlagt Restriktioner"); eller

        (iii) en juridisk person, hvor en eller flere Personer Underlagt         Restriktioner, direkte eller indirekte, ejer mere end 5 % af aktie- eller         anpartskapitalen eller stemmerettighederne.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('