Insight

Sommerferie 2023

Har I styr på planlægningen?

Hovedferieperioden nærmer sig, og det er tid til planlægning af medarbejdernes sommerferie. Det kan være et puslespil at få det hele til at gå op, imødekomme medarbejderes ferieønsker og samtidig få driften til at fungere. Her spiller ferielovens regler en central rolle. Vi giver dig overblikket.

1. marts 2023

 

Afholdelse af hovedferie (sommerferie)

Alle medarbejdere har ret til tre ugers (15 dage) sammenhængende hovedferie (sommerferie) i perioden fra den 1. maj til den 30. september.

Placeringen af ferie er normalt noget, arbejdsgiveren og medarbejderen aftaler. Det er vigtigt at huske, at man som arbejdsgiver skal forsøge at imødekomme medarbejderens ferieønsker, herunder medarbejdere med skolesøgende børn, medmindre det er uforeneligt med virksomhedens drift.

 

Varsling af hovedferie

Såfremt det ikke er muligt at nå til enighed om feriens placering, kan arbejdsgiveren varsle ferien afholdt. Ifølge ferieloven skal hovedferie varsles med mindst tre måneder. Eksempel: Hvis en medarbejder skal holdehovedferie fra den 12. juni, skal dette varsles senest den 11. marts.

Det er værd at bemærke, at der i meddelelsen om varsling, som bør være skriftlig af hensyn til dokumentation, skal angives en konkret periode, med specifikke datoer, for afholdelsen. Det er altså ikke tilstrækkeligt blot at varsle tre ugers ferie i løbet af juli måned.  

Særligt om varsling i september

Selvom september måned indgår i hovedferieperioden, er det ikke uden videre muligt at varsle tre ugers ferie til afholdelse i september. Dette skyldes, at ferieåret løber fra 1. september til 31. august, og ifølge ferieloven har alle medarbejdere ret til at afholde fire ugers betalt ferie i løbet af ferieåret. Ved varsling af tre ugers ferie til afholdelse i september vil medarbejderen kun have haft mulighed for at afholde to ugers ferie i det ferieår, der slutter 31. august. 

Hvis medarbejderen gerne vil afholde sin ferie i september, kan man bare aftale dette, og så er der naturligvis ingen problemer.

 

Ferien skal være optjent på afholdelsestidspunktet

Det er vigtigt at huske, at medarbejderen skal have optjent den pågældende ferie på afholdelsestidspunktet. Det er således muligt at varsle ferie, inden medarbejderen har optjent feriedagene, hvis blot optjeningen er sket på afholdelsestidspunktet. Ligeledes bør arbejdsgiveren være opmærksom på, om medarbejderen, der ønsker ferie, kan nå at optjene de pågældende feriedage, som vedkommende ønsker at afholde. Hvis medarbejderen ikke kan nå at optjene feriedagene, kan der indgås aftale om betalt ferie på forskud. Arbejdsgiveren bør dog kun give det antal feriedage på forskud, som medarbejderen kan nå at optjene i indeværende ferieår, ellers hæfter arbejdsgiveren økonomisk for de ikke-optjente feriedage.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til planlægning af ferie eller ferielovens regler i øvrigt.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('