Insight

Store bededag afskaffes som helligdag

Hvad betyder det for jeres medarbejdere?

Den 28. februar 2023 vedtog Folketinget lovforslag om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag. 2023 bliver således det sidste år, hvor store bededag er en helligdag ifølge lovgivningen. Læs med og bliv klogere på de konkrete konsekvenser.

15. marts 2023

 

Løntillæg for månedslønnede medarbejdere

Fordi den årlige arbejdstid for månedslønnede medarbejdere øges, skal de i henhold til loven kompenseres med et beløb svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag.

Loven giver fastlønnede lønmodtagere ret til et årligt tillæg på 0,45 % af årslønnen. Tillægget optjenes løbende fra den 1. januar 2024 og kan afregnes efter to modeller:

  1. ”Årsmodel”: Enten kan I udbetale tillægget to gange årligt sammen med lønnen for maj og august måned 
  2. ”Månedsmodel”: Eller udbetale tillægget løbende sammen med den månedlige løn. 

Løntillægget optjenes hver måned og beregnes af den aktuelle sædvanlige og fast påregnelige løn – et begreb, der kendes fra ferieloven. Bemærk, at beregningsgrundlaget ikke er det samme som for ferietillægget. 

Ved fratræden afregnes tillægget forholdsmæssigt.

Medarbejdere på orlov i henhold til barselsloven, uden fuld løn, har ret til det samme løntillæg, som hvis de havde været på arbejde. 

 

Timelønnede medarbejdere

Timelønnede lønmodtagere, som i fremtiden arbejder på store bededag, vil modtage den sædvanlige aftalte timeløn, eventuelt med tillæg for overarbejde eller andre tillæg efter individuel aftale eller kollektiv overenskomst.

Timelønnede medarbejderes ret til søgnehelligdagsopsparing påvirkes ikke af afskaffelsen. Den i henhold til overenskomsten gældende procentsats er således uændret. 

 

Øvrige relevante forhold

Det er vigtigt at være opmærksom på, at særlige løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med helligdage, der er fastsat i anden lovgivning, kollektive overenskomster, individuelle aftaler, kutymer eller tilsvarende regler, ikke længere omfatter store bededag. 

Det er også relevant, inden 2024, at sørge for at opdatere ansættelseskontrakter, personalehåndbøger mv., der angiver store bededag som en helligdag. 

 

Kontakt os

Kontakt os gerne, hvis I har yderligere spørgsmål til afskaffelsen af store bededag, herunder vedr. beregning af løntillæg, den praktiske håndtering, ændring af ansættelsesretlige dokumenter eller lignende.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('