Analyse

Tendenser inden for juridisk rådgivning

’Future Trends for Legal Services’ er en analyse, som Deloitte Legal har iværksat. Resultaterne er baseret på 243 kvantitative svar og 30 kvalitative, dybdegående interviews med personer, der indkøber juridiske ydelser, herunder direktører, økonomichefer og virksomhedsjurister.

Analysens konklusion:

I vækstmarkeder er indkøbsmønstrene for juridiske ydelser under forandring. Virksomheder søger i stigende grad pragmatiske industrispecialister, som er teknisk velfunderede, og som kan tilbyde mere end blot traditionel juridisk rådgivning.

Den omtalte analyse består af 243 webbaserede svar og 30 kvalitative, dybdegående interviews. Data blev indsamlet i perioden fra september 2015 til februar 2016.

Hovedkonklusionerne er, at:

  • Markedet for juridiske ydelser flytter sig og vokser 
  • Indkøbsmønstrene ændrer sig 
  • Indkøbernes forventninger til juridiske ydelser udvikler sig
  • Efterspørgslen efter alternative og utraditionelle juridiske serviceleverandører stiger
  • Ønskelisten hos indkøbere af juridiske ydelser inkluderer:

            o Integreret rådgivning på tværs af grænser

            o Anvendelse af teknologi

            o Rådgivning om regulatorisk og global compliance

            o Faste priser, tydelig værdi for prisen og større gennemsigtighed

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('