Services

Selskabsret og virksomhedsoverdragelser (M&A)

Vi repræsenterer fremtiden

Deloitte Legal tilbyder alle former for selskabsretlige ydelser; lige fra rådgivning om komplekse selskabsretlige transaktioner - som rådgivning i forbindelse med omstruktureringer, generationsskifte og virksomhedsoverdragelser - til generel opdatering og håndtering af selskabsretlige forhold og ændringer. Deloitte Legal rådgiver både nationale og internationale selskaber og koncerner.

Deloitte Legal’s juridiske rådgivere arbejder sammen med erfarne fagfolk i Deloitte med speciale inden for bl.a. skat, konsulentbistand, regnskabsførelse og økonomisk rådgivning for at sikre, at kunderne får full-service rådgivning, der er skræddersyet til kundernes individuelle forhold og behov. 

Compliance

I en verden med stigende krav om gennemsigtighed kan manglende overholdelse af regler og retningslinjer for virksomhedsledelse og drift få negative juridiske og omdømmemæssige konsekvenser. Dette er særligt relevant at holde sig for øje i børsnoterede og finansielle virksomheder. Deloitte Legal tilbyder bl.a. services vedrørende:

• Administration af selskabsforhold og relevante regler, der gælder herfor

• Modvirkning af potentielt ansvar for ledelsen

• Adfærdskodeks og best practice

• System og regler for overvågning og rapporteringsforpligtelser

• Rapporteringskrav

• Politikker for aflønning af ledelsen

Deloitte Legal’s jurister arbejder tæt sammen med andre kollegaer fra Deloitte placeret rundt omkring i verden for at hjælpe virksomheder med at håndtere risici og overholde regler og rapporteringsforpligtelser.

Omstrukturering af virksomheder

At få succes i et stadig mere konkurrencepræget marked kræver en optimal selskabsstruktur, som sigter mod at minimere virksomhedernes omkostninger og optimere overskuddet. Deloitte Legal kan rådgive om udformning og udvælgelse af en egnet og optimal selskabsstruktur, samt bistå med udførelsen af væsentlige omstruktureringsaktiviteter, herunder:

• Ændring af selskabsform

• Nationale og grænseoverskridende virksomhedsoverdragelser

• Spaltninger, fusioner og frasalg

• Overdragelse af virksomhedsaktiviteter

Deloitte Legal arbejder tæt sammen med erfarne fagfolk i Deloitte med speciale inden for bl.a. skat, konsulentbistand, revision og økonomisk rådgivning for at sikre, at kunderne får full-service rådgivning, der er skræddersyet til kundernes individuelle forhold og behov.

Nationale og grænseoverskridende virksomhedsoverdragelser

Vellykkede virksomhedsoverdragelser er baseret på en dyb forståelse af branchedynamikker, de deltagende virksomheders natur og gennemtænkte integrationsplaner. I en moderne, globaliseret verden foregår mange handler på tværs af landegrænser og kræver koordinering mellem flere jurisdiktioner. Dette kræver en klar forståelse af relevante lovgivningsmæssige krav og kommercielle problemstillinger i de respektive lande. Deloitte Legal hjælper virksomhederne med:

• Udformning af egnet struktur for virksomhedsoverdragelsen

• Valg af jurisdiktion

• Identifikation af juridiske problemer, der kan opstå som følge af virksomhedsoverdragelsen

• Fornyelse af kontrakter, som kan blive påvirket af virksomhedsoverdragelsen

• Udarbejdelse af dokumentation for formalisering og gennemførelse af virksomhedsoverdragelsen

Deloitte Legal arbejder tæt sammen med andre kollegaer i Deloitte, lokalt såvel som globalt, inden for områder som bl.a. skat, konsulentbistand, regnskabsførelse og finansiel rådgivning med henblik på at imødegå og afhjælpe de kompleksiteter, der naturligt opstår i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, og vi kan bistå med nationale såvel som grænseoverskridende virksomhedsoverdragelser.

Ejeraftaler

For at virksomhedens forretning og forhold mellem virksomhedsejerne kan fungere effektivt og efter hensigten skal aktionærrelationer håndteres omhyggeligt og proaktivt. Ejeraftaler, som regulerer rettigheder og forpligtelser mellem aktionærerne, er vigtige virkemidler til at forhindre og håndtere potentielle konflikter, der kan opstå.

Deloitte Legal hjælper virksomheder med forhandling og udarbejdelse af ejeraftaler vedrørende bl.a.:

• Governance og ledelsesforhold

• Væsentlige beslutninger

• Overgang af kapitalandele 

• Udbyttepolitik

Private equity og venture capital

I et moderne, globalt forretningsmiljø giver ekspansionsprocesser, alliancer og frasalg ofte anledning til en bred vifte af juridiske, skattemæssige, lovgivningsmæssige og andre spørgsmål, som kan påvirke investeringens samlede succes.

Deloitte Legal tilbyder rådgivning på alle stadier i en private equity- (PE) eller venture capital-transaktion (VC); fra juridisk gennemgang af målvirksomheden til udformning af den bedst egnede struktur (MBO, LBO, MBI, BIMBO) og udarbejdelse af dokumenter, som afspejler virksomhedens kommercielle målsætninger, samt effektuering af transaktionen og rådgivning om juridiske forhandlingsstrategier.

Kunderne drager fordel af Deloitte Legal’s store erfaring med virksomhedsoverdragelser, vores forståelse af PE/VC-markeder og brancher samt vores tætte samarbejde med vores kollegaer inden for andre fagområder i Deloitte’s globale netværk af medlemsfirmaer.

Juridisk due diligence

En korrekt vurdering af de risici, der er forbundet med at gennemføre en virksomhedsoverdragelse kan være afgørende for, om overdragelsen bliver en succes. Deloitte Legal hjælper virksomheder med juridisk due diligence, herunder gennemgang af relevante juridiske forhold vedrørende målvirksomheden, identifikation af uforudsete udgifter og risici, der kan opstå som følge af køb eller salg af en virksomhed, fremhævelse af juridiske overvejelser og udarbejdelse af de relevante due diligence-rapporter. Deloitte Legal hjælper også virksomheder med strategiske aspekter af transaktionen, såsom forhandlingsstrategi og udarbejdelse af transaktionsdokumenter.

I kan drage fordel af Deloitte Legal’s store erfaring med virksomhedsoverdragelser, vores forståelse af lokale og globale markeder og vores tætte samarbejde med kollegaer inden for andre af Deloitte’s forretningsområder såsom skat, konsulentbistand, revision og økonomisk rådgivning. Deloitte Legal adskiller sig bl.a. fra et traditionelt advokatfirma som følge af Deloitte’s internationale tilstedeværelse og vidtfavnende kompetencer inden for skat, konsulentbistand, økonomi m.v.

Integrationsaktiviteter efter virksomhedsoverdragelse og optimering af selskabsstruktur

At finde den rigtige målvirksomhed og forhandle en aftale på plads er kun de første skridt på vejen mod at opnå værdi fra en virksomhedsoverdragelse. Når en virksomhedshandel afsluttes, er det således afgørende at integrere relevante forretningsenheder og -strukturer på en effektiv måde for at realisere de tilsigtede fordele ved fusionen.

Deloitte Legal hjælper virksomheder med at optimere og forenkle strukturer og interne procedurer i de sammenlagte enheder. Vi har en solid forståelse for og erfaring med en bred vifte af brancher og sektorer. Vores jurister arbejder tæt sammen med andre Deloitte-eksperter inden for skat, konsulentbistand og økonomisk rådgivning for at sikre, at virksomhederne overvejer flere aspekter og overvejer forretningskonsekvenserne, før der træffes strategiske beslutninger.

Helle Vestergaard Rasmussen

Helle Vestergaard Rasmussen

Partner

Partner Helle Vestergaard Rasmussen rådgiver private og offentlige virksomheder inden for bl.a. selskabsret, M&A og generel erhvervsret. Helle er bl.a. specialiseret i omstruktureringer og generations... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('