Services

Ansættelse og pension 

Vi repræsenterer fremtiden

Økonomisk turbulente tider kræver, at virksomheder har smidige og fleksible ansættelser for at forblive konkurrencedygtige. Komplekse politikker, hyppige lovændringer og globale aktiviteter gør styring af medarbejderrelationer og overholdelse af de ansættelsesretlige regler udfordrende for virksomhederne. Deloitte Legal giver virksomhederne den rådgivning, de behøver for at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag, overholde en lang række lovgivningsmæssige og proceduremæssige krav, samt minimere deres eksponering i tilfælde af en konflikt.

Individuel ansættelsesret

Virksomheder søger vejledning om en række dagligdags politikker, procedurer og protokoller for personalepleje for at få deres forretning til at køre uden problemer. Denne opgave er blevet mere og mere kompleks i det moderne globaliserede miljø, hvor medarbejdere kan være placeret over hele verden. Virksomheder skal overholde forskellige love og lovgivningsmæssige krav, personalepolitikker, kulturelle normer og forventninger. Deloitte Legal hjælper virksomheder inden for følgende områder:

• Ansættelseskontrakter

• Medarbejderpræstation, herunder disciplinære foranstaltninger, samt ændringer og opsigelse af den indgåede medarbejderaftale

• Spørgsmål vedrørende diskrimination og chikane af medarbejdere

Deloitte Legal hjælper virksomheder med at styre medarbejderrisici effektivt, samt proaktivt udarbejde og følge fornuftige HR-politikker. Vores jurister har stor erfaring, lokalt såvel som globalt som resultat af Deloitte’s globale rækkevidde. Deloitte Legal’s jurister arbejder tæt sammen med Deloitte’s eksperter inden for skat og human resources.

Relationer med medarbejderorganisationer

Regelmæssig og åben dialog med medarbejderorganisationer er vigtig for at sikre problemfri drift af en virksomhed. Når organisationer har brug for at foretage ændringer, der påvirker arbejdsvilkår og virksomhedens medarbejderes individuelle eller kollektive status, er det vigtigt at have præcis viden om rettigheder og forpligtelser, både for organisationen og dens medarbejdere. Deloitte Legal samarbejder med virksomheder om spørgsmål vedrørende:

• Medarbejderrepræsentation ― oprettelse af medarbejderorganisationer, kollektive forhandlinger, håndtering af medarbejderrepræsentanter og fagforeninger, forståelse af rettigheder og forpligtelser

• Kollektive forhandlinger – udarbejdelse og forhandling af aftaler

• Strategiske ændringer, som påvirker medarbejderne ― vejledning og rådgivning i, hvordan virksomheder kan gennemføre strategiske ændringer på nationalt og internationalt plan

• Spørgsmål vedrørende lovgivning om sundhed og sikkerhed

Deloitte Legal hjælper virksomheder med at forstå deres forpligtelser i de forskellige lande, hvor de er aktive, og proaktivt styre dialogen med de relevante medarbejderorganisationer.

Ansættelsesretlige spørgsmål i forbindelse med omstrukturering

Omstruktureringer af eller inden for virksomheder såsom fusioner, virksomhedsoverdragelser og nedskæringer kan skabe omfattende ansættelsesretlige udfordringer for virksomheders HR-afdelinger. Kompleksiteten af disse øges betydeligt, hvis omstruktureringen omfatter aktiviteter eller enheder, som er placeret i flere lande, eller hvis det foregår inden for en reguleret industri.

Deloitte Legal samarbejder med virksomheden hele vejen igennem en transaktion, lige fra at hjælpe med den strategiske beslutningstagning til udarbejdelse af den nødvendige dokumentation. Deloitte Legal hjælper virksomheder med:

• Foreløbige tidsplaner, kommunikation i forbindelse med møder med arbejdstagerrepræsentanter, forhandlinger med fagforeninger og udarbejdelse af påkrævet eller ønsket dokumentation

• Kollektive økonomiske opsigelses- eller fratrædelsesordninger, herunder planer for tryghed i ansættelsen, implementering af opsigelsesprocessen, information og møder med medarbejderrepræsentanter og interaktion med de relevante offentlige instanser arbejdsmarkedsmyndighederne

Deloitte Legal’s jurister arbejder tæt sammen med andre faggrupper inden for Deloitte - så som inden for skat, konsulentbistand, regnskabsførelse, revision og økonomisk rådgivning - for at give virksomheder full-service rådgivning med udgangspunkt i virksomhedernes individuelle forretning og behov. Deloitte Legal’s teams har omfattende erfaring med at arbejde på tværs af landegrænser.

National og international lovgivning om social sikring

Stigende nationale gældsniveauer kombineret med et væld af lovbestemmelser og retsafgørelser i de seneste år har givet grobund for at ændre kravene i den sociale lovgivning. Det forværrer problemet, at den sociale sikring kan være et personligt og følelsesladet emne for medarbejdere, der er bekymrede over sundhedsdækning og langsigtet velfærd under deres pensionering. Virksomhederne er udfordret af stadig mere komplekse regler, som kan have en stor økonomisk betydning.

Deloitte Legal hjælper virksomheder med:

• Overholdelse af internationale bestemmelser om social sikring

• Rådgivning om gældende lovgivning

• Forhandlinger med sociale myndigheder

• Implementering af aftaler om social sikring

• Rådgivning om de juridiske aspekter af sundhedsforsikring

Ud over at yde lokal vejledning hjælper Deloitte Legal også virksomheder med internationale, grænseoverskridende spørgsmål vedrørende sociale sikringsordninger, som opstår i forbindelse med globale aktiviteter.

Pensioner og fordelsprogrammer

At tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere står højt på dagsordenen hos de fleste virksomheder. Ud over konkurrencedygtige lønpakker tilbyder succesfulde virksomheder medarbejderne fordelspakker, der omfatter et eller flere af følgende elementer: Pensioner, aktieoptionsprogrammer samt sundhed og wellness. I de seneste tyve år er reglerne for pensioner og andre fordelsprogrammer blevet stadig flere og mere komplekse. Deloitte Legal hjælper virksomheder med:

• Løn – udarbejde og udvikle aflønningsordninger/modeller

• Pensioner – etablere, drive, fusionere, omstrukturere og afvikle pensionsordninger

• Fordele – udfærdige pakker, som omfatter sundhedsforsikring, barsel og langvarig sygdom

• Overskudsdeling – udarbejde og administrere programmer

• Opsparingsordning for arbejdstagere – udforme og udvikle programmer

• Problemer, der opstår, når enheder fusioneres, opkøbes eller omstruktureres

Deloitte Legal hjælper virksomheder med strategisk design af programmer og vejledning om obligatoriske procedurer samt udarbejdelse af juridisk dokumentation. Vi rådgiver virksomhederne om, hvordan de kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere via veldrevne, omkostningseffektive pensions- og fordelsprogrammer.

Mobilitet og immigration

For virksomheder med globale aktiviteter er medarbejdermobilitet ofte en vigtig del af deres strategiske planer. Virksomheder har brug for hurtigt og omkostningseffektivt at organisere og koordinere international overførsel af medarbejdere, herunder materielle behov, løn og juridiske spørgsmål. Deloitte Legal hjælper virksomheder med:

• Udformning af internationale politikker for mobilitet

• Udarbejdelse af internationale arbejdsaftaler og ansættelseskontrakter

• Rådgivning om social sikring

• Udformning af løn til udstationerede medarbejdere

• Spørgsmål vedrørende hjemsendelse og afbrydelse af opgaver

• Immigrationslov:

            o Flytning af medarbejdere

            o Ansættelse af udenlandske medarbejdere, herunder hjælp til at få visum, arbejdstilladelser, indrejsetilladelse, bopælskrav og statsborgerskab

            o Repræsentation for lokale immigrationsmyndigheder

Deloitte Legal’s jurister arbejder tæt sammen med kollegaerne fra Deloitte’s afdelinger for skat og human resources for at give virksomhederne den vejledning, de behøver for at træffe og implementere forretningsbeslutninger på et oplyst grundlag. Deloitte har en særposition inden for global mobilitet hvad angår kompetencer og verdensomspændende rækkevidde.

Boer og fonde

Alle succesfulde organisationer og personer lægger planer for fremtiden. Deloitte Legal samarbejder med:

• Ejere af private virksomheder

• Velhavende personer og familier

• Selskaber, der ønsker at etablere eller udvide deres velgørende aktiviteter

Deloitte Legal hjælper kunderne gennem rådgivning om planlægning, oprettelse eller ændring af vilkårene for en fond, samt med at uddele og give store økonomiske donationer til personer, non-profit organisationer, velgørenhedsorganisationer m.v.

Helle Vestergaard Rasmussen

Helle Vestergaard Rasmussen

Partner

Partner Helle Vestergaard Rasmussen rådgiver private og offentlige virksomheder inden for bl.a. selskabsret, M&A og generel erhvervsret. Helle er bl.a. specialiseret i omstruktureringer og generations... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('