Services

Erhvervsretlige løsninger

Vi repræsenterer fremtiden

Virksomheder står over for et stigende antal forretningsmæssige udfordringer på globalt plan, herunder strengere regler og øgede sanktioner for brud på regler i de lande, hvor virksomhederne er aktive. Som erfarne rådgivere med et praktisk fokus kan Deloitte Legal hjælpe kunder med at imødegå disse udfordringer og udvikle kommercielle løsninger. Deloitte Legal investerer tid i at forstå vores kunders behov og virksomhedsspecifikke forhold. Vi tilbyder et bredt udvalg af erhvervsretlige ydelser i mange jurisdiktioner. Vores erfaring og globale rækkevidde gør det muligt for os at tilbyde individuelt tilpassede, skræddersyede ydelser til virksomheder, der står over for komplekse juridiske regler og udfordringer.

Juridiske og aftalemæssige rammer for supply chain management og distributionsnetværk

Juridiske og aftalemæssige rammer for supply chain management og distributionsnetværk er afgørende for, at virksomheder kan drive forretning verden over uden problemer.

Deloitte Legal’s jurister har stor erfaring i at rådgive om grænseoverskridende transaktioner inden for alle større industrier. Vores tilgang fokuserer på at undgå tvister og retssager ved at udarbejde og forhandle præcise og entydige kontraktvilkår, der imødekommer relevante behov hos kontraktparterne.

Omstrukturering af forretningsfunktioner og udlicitering

Den moderne, globaliserede økonomi har åbnet nye muligheder for virksomheder, der søger at finde besparelser via progressive sourcingordninger. Centralisering af forretningsfunktioner, der udnytter stordriftsfordele, offshoring eller outsourcing af arbejde til billige udbydere samt co-sourcing, er hyppigt forekommende. Deloitte Legal hjælper virksomheder med en række sourcing-ordninger og dækker teknologisk infrastruktur og support, outsourcing af forretningsprocesser, produktion, samt telekommunikation.

Vores tilgang fokuserer på virksomhedens kommercielle mål. Vi hjælper virksomheder med at etablere de fleksible arbejdsforhold og effektive kontrakter, som er nødvendige for at være konkurrencedygtige på nutidens marked. I forbindelse hermed bistår vi med forhandling af nye kontrakter, samt vurdering og genforhandling af eksisterende outsourcing-aftaler.

Helle Vestergaard Rasmussen

Helle Vestergaard Rasmussen

Partner

Partner Helle Vestergaard Rasmussen rådgiver private og offentlige virksomheder inden for bl.a. selskabsret, M&A og generel erhvervsret. Helle er bl.a. specialiseret i omstruktureringer og generations... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('