Insight

Praktiserende læger

De praktiserende læger er under et større pres end nogensinde før. Dels tilser lægerne mange patienter om dagen, og dels varetager de mange administrative opgaver såvel som den daglige drift. Løsningen kan være at uddelegere flere opgaver til sygeplejersker og øvrigt personale samt at outsource administrative opgaver som løn, regnskaber og drift.

Med lægemangel i Danmark er det ikke overraskende, at de praktiserende læger er under stort pres. Faktisk viser en undersøgelse, at 30 % af de praktiserende læger er stressede og/eller udbrændte.

Det danske samfund står samtidig overfor en stor demografisk udfordring i løbet af de kommende år: Danskerne lever længere, og andelen af ældre i befolkningen bliver større. Det betyder, at fremtidens praktiserende læger skal tilse flere patienter oftere. Hvis der ikke bliver foretaget nogle ændringer på området, vil det praktisk talt ikke være muligt.

Uddelegering af opgaver
Selvom den enkelte læge hellere end gerne vil tilse alle patienter, er de nødsaget til at uddelegere flere opgaver/patienter til det øvrige personale. Sygeplejersker og sekretærer skal tilse patienter, der ikke har et specifikt behov for at blive set af en læge. Derfor er det nødvendigt med et stærkt teamarbejde for at få opgavemængden og klinikkens ressourcer til at harmonere. Det stiller krav til lægerne om at have fokus på ledelse og organisering. Lægerne skal prioritere, hvad de vil uddelegere og ikke mindst, hvordan det skal gøres. De skal have blik for, hvordan uddelegering kan ske uden tab af faglighed, og de skal sætte retningen og engagere personalet, så alle tager ansvar og arbejder mod fælles mål.

Derfor kan vi hos Deloitte hjælpe klinikken med at drifte, udvikle og optimere dele af forretningen. På den måde aflaster vi den praktiserende læge ved at overtage og professionalisere dele af de praktiske opgaver, som er forbundet med drift af klinikken, så den enkelte læge får mere tid til sine kerneopgaver.

Vi hjælper jer bl.a. med:

  • Administration af løn og bogholderi
  • Optimering af klinikdriften
  • Faglig udvikling og trivsel
  • Monitorering af patienter og ydelser.
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('