Tandlæger

Mens der er for mange tandlæger og for få patienter i de store byer, er der mangel på tandlæger i de mindre byer. Desuden oplever mange tandlæger, at deres virksomhedsresultat ikke stemmer overens med arbejdsbyrden, samtidig med at mange tandlægeklinikker står over for et generationsskifte eller en overvejelse om at starte eller indgå i en tandlægeklinik. Spørgsmålet er, hvordan tandlægerne omstiller sig til den fremtid, de er en del af.

Fra tandlægeklinik til tandlægekæde
Tandlægebranchen ændrer sig markant i denne tid. Antallet af tandlægekæder er stigende, og det lægger pres på de traditionelle ejerdrevne tandlægeklinikker. Det er især kapitalfondene, der har fået øjnene op for forretningspotentialet i tandlægekæder, og derfor overvejer mange at starte eller indgå i en tandlægekæde, hvilket drager flere fordele med sig.

Først og fremmest får man som tandlægekæde mulighed for at skabe en forretning, der kan tilbyde et større udvalg af specialistbehandlinger, som imødekommer patienternes individuelle behov. Faglig fokus og specialiseringen vil højne kvaliteten og have en positiv effekt på omdømmet. Der er også et stort økonomisk incitament i at etablere en tandlægekæde: Man er flere om at dække omkostninger til det administrative personale, lokaler, udvikling m.m., og man kan optimere indkøb af materialer og teknik med stordriftsrabatter. Der er en stor værdi i det at være en del af et fagligt fællesskab med andre tandlæger - et fællesskab, hvor man kan sparre med hinanden og skabe et ideelt miljø, som vil være attraktivt for nye medarbejdere.

Det er naturligvis ikke alle tandlæger og tandlægeklinikker, der finder det optimalt at indgå i en tandlægekæde. Derfor er det op til den enkelte at afgøre, hvilken konstellation de befinder sig bedst i. 

Nyuddannede tandlæger søger mod storbyen
Samtidig med at et stigende antal af tandlæger indgår i tandlægekæder, søger de nyuddannede tandlæger mod storbyen, når de skal finde arbejde som tandlæge eller åbne en ny klinik. Det hjælper ikke umiddelbart på den problematik, der er i, at der er for mange tandlæger og for få patienter i de store byer, mens der er for få tandlæger til at dække alle patienter i de mindre byer. Derfor er det nødvendigt at se på, hvordan man kan gøre det mere relevant at åbne tandlægeklinikker uden for de større byer.

Hos Deloitte hjælper vi med at se på mulighederne for etablering af klinik udenfor storbyen. Ved at skabe en attraktiv klinik er det muligt at tiltrække og fastholde nyt personale. Der skal være god plads til udvikling af klinikken med flere behandlerrum og specialisering af personalet. Med en professionelt drevet klinik kan der skabes god rentabilitet og arbejdsglæde. 

Deloitte hjælper hele vejen
Står du over for et generationsskifte, eller overvejer du at blive en del af en tandlægekæde? Eller ønsker du måske at udnytte et større potentiale i din klinik og optimere driften? Uanset hvad hjælper vi dig hos Deloitte med at navigere i den virkelighed, du står i. Vi har en bred erfaring med tandlæger, der både driver ApS, I/S og virksomhedsordninger. 

Vi hjælper bl.a. med: 

 • Optimering af klinikdriften
 • Administration af løn og bogholderi
 • Faglig udvikling og trivsel
 • Monitorering af patienter og ydelser
 • Generationsskifte
 • Køb og salg af klinik
 • Forretningsudvikling og strategi
 • Økonomistyring og rapportering.


Vi har tillige fokus på ejertandlægen og hjælper med privatøkonomisk rådgivning. Det kan bl.a. være: 

 • brug af virksomhedsskatteordningen
 • formueoptimering
 • pensionsoverblik
 • investering af frie midler
 • låneomlægning m.m.
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('