Insight

Nye ejendomsvurderinger bør fremskynde overdragelser

Fast ejendom er altid blevet overdraget mellem nærtstående, da det herigennem har været muligt at overdrage formuer til lave værdier. De nye ejendomsvurderinger påvirker dog den praksis.

Med virkning fra 1. januar 2018 er der vedtaget nye regler angående vurderinger af fast ejendom. Reglerne betyder, at der forventeligt i andet kvartal af 2019 kommer nye vurderinger for private boliger og i 2020 for erhvervsejendomme. De nye vurderinger forventes i overvejende grad at være højere, end de nuværende vurderinger der har været fastfrosset i en længere årrække.

Det får betydning for overdragelser af fast ejendom. Dette skyldes hovedreglen om, at der kan ske overdragelse af ejendom mellem eksempelvis forældre og deres børn til den seneste offentlige vurderinger +/- 15 procent, uden at skattemyndighederne tilsidesætter overdragelsessummen.

Da de nye vurderinger forventes at stige, bør det derfor overvejes, hvorvidt ejendomme kan overdrages, inden de nye vurderinger kommer. Det vil være oplagt for forældrekøbslejligheder, sommerhuse eller andre erhvervsejendomme, hvor det giver mening, at næste generation tager over.

I forbindelse med en overdragelse af en ejendom skal eventuelle skattemæssige konsekvenser tages i betragtning, da en gevinst oftest vil være skattepligtig. Derudover skal det overvejes, hvordan overdragelsen skal finansieres, og om der eventuelt skal indgå et gaveelement.

De nye vurderinger vil blive baseret på et mere sikkert grundlag, men i erkendelse af, at også det nye vurderingssystem er forbundet med en vis usikkerhed, bliver der indlagt en usikkerhedsmargin på 20 procent. Når de nye vurderinger kommer, vil den nuværende regel om overdragelse til +/- 15 procent forventeligt blive ophævet.

Det anbefales derfor, at ejendom, hvis muligt, overdrages, inden de nye vurderinger offentliggøres.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('