SME

Almennyttige boligselskaber

Velkommen til Deloittes SME brancheside til almennyttige boligselskaber. Her kan du blive klogere på de nyeste tendenser og Deloittes arbejde i den almene boligsektor.

Hver femte danske bolig er placeret med tilknytning til alment boligbyggeri. Dermed varetager de almene boligselskaber en stor samfundsopgave, der blandt andet drejer sig om at skabe billige boliger til beboere med knappe ressourcer.

På det overordnede plan er det tydeligt, at det går godt i sektoren. I de større byer er alle boliger udlejet, og det er blevet attraktivt at søge en almen bolig. Men under overfladen er der flere mere eller mindre udfordrende agendaer, der presser sig på.

Der bliver i disse dage blandt andet stillet spørgsmål til, om de almene boliger drives effektivt, samt om den løbende vedligeholdelse af boligerne er sket tilpas grundigt og med øje for hvordan indretningskravene har udviklet sig gennem årene.

De almennyttige boligselskaber har et naturligt politisk fokus. De spiller ofte en vigtig rolle som stabilisator for den danske økonomi. Eksempelvis bliver renoveringspuljer anvendt som tiltag til at holde gang i beskæftigelsen og udvikle boligerne i en mere bæredygtig retning.

De almene boligselskaber står samtidig i en situation, hvor foreningernes struktur diskuteres. Mange foreninger lægges sammen i store administrationsenheder for at opnå stordriftsfordele og et bæredygtigt omkostningsniveau. Andre søger at bevare selvstændigheden for at kunne varetage beboernes interesser lokalt. Udfordringerne opstår i spørgsmålet om, hvor grænsen går for den gode økonomiske drift, og hvordan foreningernes selvbestemmelse bevares bedst i en tid med fokus på omkostningsnøgletal.

Hos Deloitte ser vi på de almennyttige boligselskaber med ydmyghed og respekt. Vi mener, at sektoren fortjener en behandling, der svarer til dens unikke og aldeles fundamentale rolle i den danske lejeboligmasse. Dette perspektiv afspejler sig i vores grundige og landsdækkende tilgang til rådgivning i sektoren.

Vores tilgang

 1. Planlægningsmøde og løbende revision

  Vi forholder os til den almennyttige boligselskaber forretningsgange og interne procedurer i samarbejde med ledelsen. Vores dybe branchekendskab gør, at vi kan fokusere på de væsentlige forhold. Vi bruger derfor minimale ressourcer på områder, der ikke skaber værdi for kunden.

 2. Årsrevision

  Vores datadrevne tilgang til årsrevision tager udgangspunkt i flere udtræk fra jeres ERP-system, hvorfra vi selv henter de relevante informationer til brug i vores revisionsproces. Det reducerer ressourceforbruget både hos jeres administration og hos os. Det gør samtidig årsrevisionen moderne, ressourceeffektiv og relevant.

 3. Møde med ledelsen og fremlæggelse af regnskab

  Vi ønsker, at møderapportering, regnskaber og den løbende rapportering skal være informativ og med lejernes interesser i centrum. Vi forsøger i videst muligt omfang at være boligselskabets sparringspartner over for myndighederne.

 4. Løbende assistance

  Vi hjælper løbende med at udarbejde erklæringer i forbindelse med bygge- og renoveringsregnskaber samt helhedsplaner. Vi overholder tidsfrister og hjælper altid med vores viden, hvor den er relevant.

 1. Planlægningsmøde og løbende revision
 2. Årsrevision
 3. Møde med ledelsen og fremlæggelse af regnskab
 4. Løbende assistance

Vi forholder os til den almennyttige boligselskaber forretningsgange og interne procedurer i samarbejde med ledelsen. Vores dybe branchekendskab gør, at vi kan fokusere på de væsentlige forhold. Vi bruger derfor minimale ressourcer på områder, der ikke skaber værdi for kunden.

Vores datadrevne tilgang til årsrevision tager udgangspunkt i flere udtræk fra jeres ERP-system, hvorfra vi selv henter de relevante informationer til brug i vores revisionsproces. Det reducerer ressourceforbruget både hos jeres administration og hos os. Det gør samtidig årsrevisionen moderne, ressourceeffektiv og relevant.

Vi ønsker, at møderapportering, regnskaber og den løbende rapportering skal være informativ og med lejernes interesser i centrum. Vi forsøger i videst muligt omfang at være boligselskabets sparringspartner over for myndighederne.

Vi hjælper løbende med at udarbejde erklæringer i forbindelse med bygge- og renoveringsregnskaber samt helhedsplaner. Vi overholder tidsfrister og hjælper altid med vores viden, hvor den er relevant.

Hvorfor Deloitte?

Branchekendskab

Vi servicerer over 100 almennyttige boligselskaber i hele Danmark og har en dedikeret branchegruppe, som altid er opdateret på seneste nyt i den almene sektor. I vores tilgang til samarbejdet lægger vi vægt på løbende dialog – hvad enten den omhandler specifikke revisionsmæssige forhold eller øvrig sparring.

Rådgivningskompetencer

Vi har stor erfaring med rådgivning om almennyttige boligselskaber drift. Men også i relation til byggesager, boligsociale helhedsplaner og i samarbejdet med boligorganisationen, Landsbyggefonden og tilsagnskommunerne. Vi udviklet digitale værktøjer, som forsimpler revisionen og mindsker presset på foreningens økonomiafdeling.

Datadrevne specialister

Vi har en datadrevet tilgang til revisionen hos almennyttige boligselskaber, og vores specialister sætter denne tilgang i spil baseret på foreningens behov. På den måde kommer vi hele vejen rundt om foreningens økonomi og spiller den rolle, der passer bedst til jer.

Respekt for sektoren

Vi forstår den rolle, de almennyttige boligselskaber spiller i samfundet, og har stor erfaring med rådgivning om almennyttige boligselskaber drift. Men også i relation til for eksempel byggesager og boligsociale helhedsplaner. Til disse processer har vi udviklet digitale værktøjer, som forsimpler revisionen og mindsker presset på foreningens økonomiafdeling.

Kontakt

$(document.head).append(''); $(document.head).append('