SME

Auto & Leasing

Velkommen til Deloittes SME brancheside for Auto & Leasing. Her kan du blive klogere på de nyeste tendenser og på Deloittes tilgang til at arbejde i branchen.

Bilmarkedet i Danmark er præget af store politiske og teknologiske interesser.

Omskiftelige afgiftsregler har gjort branchen sværere at navigere i, og elbilernes indpas stiller store krav til aktører i branchen, som skal omstille sig en ny teknologisk virkelighed.

Historisk har andelen af mindre bilforhandlere været stor i Danmark. Tendenserne i markedet betyder imidlertid, at mange mindre bilforhandlere er under pres. Derfor sker der en konsolidering i branchen, hvor de største forhandlere får gavn af deres størrelse, når importører og ny teknologi stiller krav om betydelige investeringer.

Leasingbranchen er præget af få aktører med orden i penalhuset og mange flere uden. Virksomhederne opererer på et område med omskiftelige og komplekse afgifts- og momsregler, og mange kæmper med at holde sig ajour. Det har givet branchen et blakket ry i nogles øjne.

Samtidig kræver leasingselskabernes forretningsgrundlag betydelige investeringer og konstant forretningsudvikling for at sikre indtægten. Dette sker sideløbende med, at leasing bliver mere udbredt, og indtjeningen bliver mere presset i branchen, fordi stadig flere aktører kommer til.

I fremtiden vil både auto- og leasingbranchen være domineret af store aktører, der formår at holde sig på forkant med tendenserne og afdække de medfølgende risici. Det vil være nødvendigt at foretage store investeringer i digitale værktøjer og navigere effektivt i et bilmarked i konstant bevægelse.

Vores tilgang

 1. Revision og skat

  Vi hjælper din virksomhed med basale ydelser som revision, udarbejdelse af årsregnskab og skatteberegning. Gennem dette arbejde tager vi temperaturen på din virksomhed, hvilket danner fundamentet for vores øvrige rådgivning.

 2. Optimering

  Med vores indsigt i din virksomhed og brancheerfaring yder vi rådgivning på et operationelt plan. I samarbejde med dig kommer vi med input til både den kort- og langsigtede strategi for virksomheden.

 3. Moms og afgifter

  Vi følger og analyserer løbende effekten af de omskiftelige regler inden for moms og afgifter. Vi giver dig adgang til vores viden, så du sikrer, at din virksomhed agerer inden for rammerne af lovgivningen.

 1. Revision og skat
 2. Optimering
 3. Moms og afgifter

Vi hjælper din virksomhed med basale ydelser som revision, udarbejdelse af årsregnskab og skatteberegning. Gennem dette arbejde tager vi temperaturen på din virksomhed, hvilket danner fundamentet for vores øvrige rådgivning.

Med vores indsigt i din virksomhed og brancheerfaring yder vi rådgivning på et operationelt plan. I samarbejde med dig kommer vi med input til både den kort- og langsigtede strategi for virksomheden.

Vi følger og analyserer løbende effekten af de omskiftelige regler inden for moms og afgifter. Vi giver dig adgang til vores viden, så du sikrer, at din virksomhed agerer inden for rammerne af lovgivningen.

Hvorfor Deloitte?

Branchekendskab

Vi har eksperter over hele landet, som rådgiver virksomheder i alle dele af branchen og er dybt specialiserede. Derfor forstår vi dine behov og udfordringer til bunds – uanset om det gælder momsregler, afgifter eller noget helt tredje.

Dedikerede specialister

Vi kan altid sætte det rette hold af rådgivere, så vi hjælper din virksomhed bedst muligt. Vi vil altid være lokalt til stede med nærværende og personlig rådgivning. Vi kan desuden trække in-house specialister ind til særopgaver, så I opnår det fulde potentiale ved at samarbejde med Deloitte.

Løbende og tilgængelig rådgivning

Vi sætter den tætte relation med virksomheden og virksomhedsejeren i førersædet. Gennem løbende dialog får vi indsigt i jeres forretning og kan agere som jeres betroede rådgiver. Vi lytter til jer, yder helhedsorienteret rådgivning og griber bolden, når udfordringer opstår.

Hands-on strategi

Vi kan tilbyde en gennemgang af hele jeres forretning. Vi gør os umage med at stille relevante og til tider svære spørgsmål, der udfordrer status quo og fremtidssikrer din virksomhed. Vi har en operativ tilgang og tager udgangspunkt i forretningens behov. Vi er din virksomheds one-stop-shop og kan hjælpe med alt fra udarbejdelse af kontraktgrundlag og kreditvurdering til salgsrådgivning og afgifter.

Want to read more?

Kontakt

$(document.head).append(''); $(document.head).append('