SME

Fonde, Foreninger og NGO’er

Velkommen til Deloittes SME brancheside for Fonde, Foreninger og NGO’er. Her kan du blive klogere på de nyeste tendenser i branchen og Deloittes arbejde med Fonde, Foreninger og NGO’er.

Fonde, foreninger og NGO’er med almennyttige formål er i høj grad afhængige af løbende udvikling af indtægtsgrundlaget, herunder indtægten fra indsamlinger, projektindtægter m.m. Samtidig har analyser af udviklingen i indsamlingsgrundlaget vist en stigende trend.

Konkurrencen er blevet stor på indsamlingsområdet, og de danske fonde, foreninger og NGO’er udviser en betydelig opfindsomhed i jagten på at appellere til potentielle donorer, der kan være med til at skabe et stærkere indtægtsgrundlag til gavn for det gode formål. En del af det stigende indtægtsgrundlag skal anvendes til at honorere den øgede byrde til compliance og administration.

Tiden, hvor donationer blev givet i blinde, er forbi. I dag kræver både donorer og lovgivere en hidtil uset grad af transparens at basere deres tillid på. Denne trend stiller store krav til fonde og foreningers rapporteringsapparat. Derfor ser vi lige nu en professionalisering af sektoren. Et større set-up med dygtige mennesker i bl.a. regnskabsafdelingerne.

En lignende udvikling finder sted i bestyrelserne. De drives i stort omfang af frivillige kræfter, men det er i stigende grad blevet tydeligt, at det kræver mere end et godt hjerte, der brænder for sagen, at drive en bæredygtig økonomi under bestyrelsesansvar. Dette er en nødvendig erkendelse i bestræbelserne på at finde de rette bestyrelseskompetencer.

Vores tilgang

 1. Årsrevision

  Vi sørger for, at I har orden i penalhuset hele året. Vores branchekendskab gør, at vi kan fokusere på de væsentlige forhold, når vi løbende reviderer jeres organisation.

 2. Rapportering

  Vores revisions-værktøjer hjælper jer med at leve op til omverdenens krav til transparens og rapportering, så tilliden fra donorer og medlemmer bibeholdes. Vi er opmærksomme på de øgede krav til compliance.

 3. Moms og afgifter

  Indberetning af moms og andre afgifter er en stor udfordring for mange fonde og foreninger. Vi rådgiver om optimering af moms og afgifter i samspil med momskompensationsordningen.

 4. Bestyrelsesevalueringer

  Vores specialister har udviklet evaluerings-værktøjer, der forbedrer bestyrelsens arbejde og skaber de bedste rammevilkår for god ledelse af organisationen.

 1. Årsrevision
 2. Rapportering
 3. Moms og afgifter
 4. Bestyrelsesevalueringer

Vi sørger for, at I har orden i penalhuset hele året. Vores branchekendskab gør, at vi kan fokusere på de væsentlige forhold, når vi løbende reviderer jeres organisation.

Vores revisions-værktøjer hjælper jer med at leve op til omverdenens krav til transparens og rapportering, så tilliden fra donorer og medlemmer bibeholdes. Vi er opmærksomme på de øgede krav til compliance.

Indberetning af moms og andre afgifter er en stor udfordring for mange fonde og foreninger. Vi rådgiver om optimering af moms og afgifter i samspil med momskompensationsordningen.

Vores specialister har udviklet evaluerings-værktøjer, der forbedrer bestyrelsens arbejde og skaber de bedste rammevilkår for god ledelse af organisationen.

Hvorfor Deloitte?

Markedsleder

Vores årelange erfaring med almennyttige fonde, foreninger og NGO’er betyder, at vi er markedsleder i sektoren. Vi har en datadrevet tilgang til revision, og vores specialister sætter denne tilgang i spil baseret på organisationens konkrete behov. På den måde kommer vi hele vejen rundt om jeres økonomi og spiller den rolle, der passer bedst til jer.

Branchekendskab

Vi samarbejder med alle relevante stakeholders i branchen. Eksempelvis Isobro og Frivilligrådet. I vores tilgang til samarbejdet lægger vi vægt på løbende dialog – hvad enten den omhandler specifikke revisionsmæssige forhold eller øvrig sparring.

Rådgivningskompetencer

Vi har stor erfaring med at rådgive almennyttige NGO’er, fonde og foreninger om administrationsomkostninger og transparens. Til disse processer har vi udviklet værktøjer, der kan hjælpe med at synliggøre, hvad midlerne bruges til og dermed bibeholde donorernes tillid til det almennyttige arbejde.

Omkostningseffektivitet

Vi er drevet af at hjælpe almennyttige fonde og foreninger med at leve op til omverdenens krav på den mest omkostningseffektive måde. Vi arbejder derfor løbende på at skræddersy vores rådgivning, så mest muligt af virksomhedens indtægter kan gå til det almennyttige formål. Vi leverer kvalitet til den mest omkostningseffektive pris.

Kontakt

$(document.head).append(''); $(document.head).append('