SME

Robotics

Velkommen til Deloittes SME brancheside til robotics-industrien. Her kan du blive klogere på de nyeste tendenser og Deloittes samarbejde med danske robotvirksomheder.

Den danske robotbranche er præget af yngre selskaber i hastig vækst. En tredjedel af alle robotselskaber i Danmark er etableret inden for de seneste 10 år. De er resultatet af en stærk tradition for succesfulde danske robotvirksomheder.

Det danske roboteventyr tog sin begyndelse i 1980’erne på det Maersk-ejede Odense Staalskibsværft, som i samarbejde med Odense Universitet søsatte den første robotsatsning. På kort tid opstod et velfungerende økosystem, og siden er flere robotvirksomheder blevet solgt til amerikanske, børsnoterede virksomheder. De frigjorte midler er i dag geninvesteret i den danske robotklynge, hvilket har sikret effektiv fundraising de seneste år.

Samtidig har COVID-19 sat turbo på den teknologiske udvikling. Mange virksomheder i Vesten har fået øjnene op for, at robotter kan gøre det lønsomt at flytte produktionen hjem fra Kina eller andre low-cost regioner. Robotterne gør det muligt at tage magten tilbage over sin produktion. Denne trend gør robotbranchen endnu mere interessant for investorer fra hele verden.

Danmark er et af de lande, der i høj grad anvender robotter i produktionen. Men set fra robotindustrien fungerer det danske hjemmemarked primært som en sandkasse, hvor robotter testes i samarbejde med innovationsparate danske virksomheder.

Det globale marked vedbliver at være det vigtigste for danske robotvirksomheder, idet 60 pct. af omsætningen kommer fra eksport. Danske robotvirksomheder arbejder dermed i et meget internationaliseret miljø med stor konkurrence. Derfor skal de tackle mange skattemæssige udfordringer, når arbejdskraft eller produktion flyttes på tværs af landegrænser.

Vores tilgang

 1. Planlægningsmøde

  I samarbejde med ledelsen foretager vi de nødvendige strategiske overvejelser, der kræves for at imødekomme virksomhedens udfordringer.

 2. Løbende sparring og optimering

  Hvert kvartal inspirerer vi med seneste nyt og sparrer med ledelsen om budget og kapitalbehov for at sikre, at virksomheden når de økonomiske milepæle.

 3. Understøtter transformation

  Vi sørger for, at virksomheden kan skalere internationalt. Det forudsætter bl.a. fastholdelse og tiltrækning af de mest talentfulde medarbejder fra ind- og udland fx ved introduktion af warrant-programmer.

 4. Kapitalrejsning

  Vi understøtter virksomheden på hele rejsen og i alle investeringsfaser. Fra første fundraising til sidste exit eller IPO.

 1. Planlægningsmøde
 2. Løbende sparring og optimering
 3. Understøtter transformation
 4. Kapitalrejsning

I samarbejde med ledelsen foretager vi de nødvendige strategiske overvejelser, der kræves for at imødekomme virksomhedens udfordringer.

Hvert kvartal inspirerer vi med seneste nyt og sparrer med ledelsen om budget og kapitalbehov for at sikre, at virksomheden når de økonomiske milepæle.

Vi sørger for, at virksomheden kan skalere internationalt. Det forudsætter bl.a. fastholdelse og tiltrækning af de mest talentfulde medarbejder fra ind- og udland fx ved introduktion af warrant-programmer.

Vi understøtter virksomheden på hele rejsen og i alle investeringsfaser. Fra første fundraising til sidste exit eller IPO.

Hvorfor Deloitte?

Branchekendskab

Vores specialister har dyb viden om SME’er i robotindustrien. Vi forstår jeres ambitioner og udfordringer og kender bevægelserne i markedet. Vi kan også trække på specialister fra vores globale netværk. Dermed kan vi anlægge det rette perspektiv, når vi reviderer og rådgiver netop jeres virksomhed.

Rådgivningsekspertise

Styrkerne hos vores rådgivere spænder over langt mere end revision. Vi tilbyder også rådgivning om warrants, transfer pricing, fundraising cyber-beskyttelse etc. Vores løsninger er skalérbare og tager altid afsæt i virksomhedens størrelse og kompleksitet. Kort sagt: vi stiller det rigtige hold tilpasset jeres behov.

Digital frontrunner

Vi anvender de bedste digitale værktøjer og har en datadrevet tilgang til revision, som gør vores specialister i stand til at se tendenser, som virksomhedens ledelse sjældent opdager. Vi bibringer innovation i vores samarbejde og kommer vi hele vejen rundt om jeres økonomi.

Want to read more?

Kontakt

$(document.head).append(''); $(document.head).append('