Insight

Agile anskaffelser og projekter i det offentlige

Sådan bliver de en succes

Agile anskaffelser og projekter vinder i større og større grad indpas i offentlige myndigheder og institutioner. Deloitte har skrevet bogen ’Succes med offentlige agile anskaffelser og projekter’, der samler de væsentligste erfaringer og nuancerer forståelsen af, hvor agile anskaffelser har deres berettigelse, og hvordan de styres i praksis.

Ordet agil betyder – ifølge Den Danske Ordbog – ”hurtig, let og smidig i sine bevægelser”. I relation til udvikling af systemer betyder den agile tilgang i praksis, at der er mere fleksibilitet til at ændre på indhold og flytte elementer i systemet undervejs i udviklingsfasen. I modsætning til mere traditionelle tilgange til systemudvikling, der er baseret på en overordnet faseinddeling, hvor kunden indledningsvis analyserer og kravspecificerer den fulde løsning, hvorefter leverandøren designer, udvikler og tester løsningen.

Agile anskaffelser har særligt deres berettigelse på områder, hvor de forretningsmæssige behov kan ændre sig, for eksempel på policyområder, hvor der politisk træffes mange og forskellige lovgivningsmæssige beslutninger. Agile anskaffelser er imidlertid mere risikofyldte og vanskeligere at styre end traditionelle anskaffelser og bør derfor kun anvendes efter en kritisk vurdering af de fordele og ulemper, der knytter sig til denne type anskaffelse og ikke mindst den organisatoriske modenhed.

I bogen ’Succes med offentlige agile anskaffelser og projekter’ sætter vi fokus på syv konkrete faktorer, der bidrager til succes i det agile projekt:

  • Udvælgelse af én agil fanebærer
  • Styrkelse af produktejerskab
  • Bevaring af styringen gennem hele projektforløbet
  • Idriftsættelse så ofte som muligt
  • Opmærksomhed på agile snitflader
  • Fokusering på leverandørsamarbejdet
  • Test i samarbejde med leverandør.

Bogen stiller samtidig skarpt på, hvilke projekter der er velegnede til den agile tilgang, hvad det kræver af organisationen, og hvordan projektet og samarbejdet med leverandøren styres bedst muligt.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker et eksemplar af bogen eller et uforpligtende inspirationsmøde.

I relation til udvikling af systemer betyder den agile tilgang i praksis, at der er mere fleksibilitet til at ændre på indhold og flytte elementer i systemet undervejs i udviklingsfasen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('