Insight

Datadrevet offentlig forvaltning

Lær kunsten at få mere ud af mindre  

Tendens:
Den offentlige sektor står overfor en mere eller mindre konstant udfordring: Levér mere velfærd for færre penge. Det udfordrer flere dele af den offentlige forvaltning – lige fra administration til policy-udvikling.

Data er en væsentlig ressource og forudsætning for størstedelen af den offentlige sektors produktion og styring. Ikke bare data fra egne systemer, men også fra andre myndigheder og den private sektor. Mængden af tilgængelige og relevante data ventes desuden at vokse radikalt fremover, bl.a. i form af data fra fagsystemer, sociale data, geodata og transaktionsdata - for ikke at nævne data fra sensorer i materiel, bygninger, veje, etc.

Denne udvikling betyder kort sagt, at den offentlige sektor står over for en unik mulighed for at udnytte data til at effektivisere og forbedre kvaliteten af ydelser i det danske velfærdssamfund.


Potentiale:

Inden for datadrevet forvaltning bruges analytics overordnet set til at planlægge og effektivisere den måde borgere serviceres på – bl.a. ved at individualisere serviceydelser, målrette indsats og optimere ekspeditionen af henvendelser og sagsbehandling.

Også erhvervslivet får gavn af de nye teknologier og muligheder, som den datadrevne forvaltning bringer med sig. Bl.a. fordi flere offentlige data gøres tilgængelige for private virksomheder - naturligvis under hensyntagen til borgere og virksomheders ret til privacy og sikker opbevaring af data. Men også fordi det skaber mulighed for at minimere produktivitetsgabet mellem den offentlige og private sektor, fx i form af nye serviceleverancemodeller.

Samtidig er analytics et vigtigt politisk værktøj, som kan benyttes til at forudsige og illustrere konsekvenser af politiske beslutninger. Det sikrer både målrettet og effektiv policy, hvor såvel menneskelige som økonomiske omkostninger kan tages i betragtning. Endelig skaber myndighederne bedre styring gennem fælles offentlige metrikker og ledelsesinformation.


Brug big data og analytics til at sikre:

• Bedre indsigt i det offentlige ressourceforbrug
• Bedre økonomisk og resultatbaseret styring
• Mere målrettet indsats, fx i forbindelse med kontrol og vedligehold
• Øget effektivitet gennem automatisering, fx i form af straksafgørelser
• Bedre kundeservice og gennemsigtighed
• Bedre beslutningsgrundlag for politikere og myndigheder

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('