Løsninger

Aktivitetsbaseret økonomistyring i uddannelsessektoren

Er der et klart billede af det økonomiske prioriteringsgrundlag?

Aktivitetsbaseret økonomistyring skaber sammenhæng mellem økonomi, ressourcer og opgaver.

Typisk har institutioner meget fokus på finansiel opfølgning (styring) og overholdelse af rammer. Opfølgningen suppleres typisk med manuel information om studieaktivitet og ressourcestyring, fx i form af læretimer og bygningsdrift. Direkte sammenkædning af ressourcer, aktiviteter og opgaver sker sjældent, og der mangler styringsmæssig kobling mellem den operationelle styring (aktiviteter) og de økonomiske rammer. 

Deloitte har indgående indsigt i uddannelsessektoren og brugen af aktivitetsbaseret økonomistyring, hvor vi blandt andet hjælper vores kunder med at forbedre prioriterings- og beslutningsgrundlaget gennem omkostningsgennemsigtighed og sammenkædning af den økonomiske styring med den operationelle styring. 

Vi kan blandt andet hjælpe med, at: 

  • Integrere økonomistyring og operationel styring gennem sammenkædning af ressourcer, aktiviteter og opgaver, så institutionens måltal bunder i økonomi.
  • Udvikle økonomistyringen fra overvejende finansiel styring til aktivitets- og ressourcestyring.
  • Skabe økonomiske gennemsigtighed og forståelse for aktiviteter, processer og funktionelle omkostninger – et analytisk grundlag for effektiv drift.
  • Skabe forståelse for lønsomhed i fx uddannelsestilbud – hvad koster det at gennemføre en uddannelse.
  • Skabe grundlaget for en mere styringsorienteret ledelsesrapportering.
  • Skabe overblik over primære omkostningsdrivere.

Vi guider altid vores kunder gennem et velstruktureret projektforløb og har hjulpet en række offentlige institutioner og virksomheder til succes med omkostningsfordelinger med udgangspunkt i Activity Based Costing (ABC)-metoden. Således danner omkostningsfordeling grundlag for aktivitetsbaseret styring og deraf en mere anvendelig styringsinformation, hvor operationelle beslutninger kan relateres til finansielle konsekvenser. Det kan fx være ændringer i læretimer, studieoptag og lignende. 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Henrik Gudiksen

Henrik Gudiksen

Senior Manager

Henrik er senior manager i Deloitte CFO Services.... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('