Løsninger

Finansiering af offentlige megaprojekter

Hvilken finansieringsmodel er den mest hensigtsmæssige for projektet?

Der er andre muligheder for finansiering af et offentligt megaprojekt end en finanslovsbevilling eller et aktstykke.

I 2013 er der fortsat diskussioner om, hvorvidt privat finansiering af offentlige megaprojekter i form af privatfinansieret OPP-kontrakter er hensigtsmæssig eller blot en vej til dyrere finansiering. Overvejelserne om, hvilken finansieringsform der er den mest hensigtsmæssige, omfatter blandt andet afkastkrav, ejerskab, totaløkonomisk design og udførelse, eventuel synergi fra tilknyttet privat anvendelse samt de incitamentseffekter, der følger af de forskellige finansieringsformer.

Efter en politisk beslutning om igangsættelse af et offentligt megaprojekt skal projektet dimensioneres nøje i forhold til de behov, der indledningsvist er afdækket. 

Den nøjere dimensionering af projektet vedrører eksempelvis, hvor stor kapacitet megaprojektet skal kunne håndtere (fx antal dag­ og døgnpatienter, antal biler per time osv.), hvilket afføder krav til projektets størrelse og udformning. Disse krav medfører en række anlægs­ og driftsomkostninger, der kan modelleres som projektets totalomkostninger eller livscyklusomkostninger.

Ved rådgivning om dimensionering af megaprojekter er det afgørende, at bygherren udfordres i forhold til, om dimensioneringen afspejler det faktiske behov. Det er samtidig væsentligt, at rådgivningen løbende kan koble valg om dimensionering med de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med disse valg og med projektets livscyklusomkostninger, både hvad angår anlæg og efterfølgende drift.

Deloitte yder sparring i forhold til dimensioneringen af projekter og kan foretage de totalomkostningsberegninger, der er en nødvendig del af et godt beslutningsgrundlag. Når der er overblik over projektets forventede totalomkostninger, skal der træffes beslutning om, hvordan projektet finansieres. Der er forskellige andre muligheder for finansiering af et offentligt megaprojekt end en finanslovsbevilling eller et aktstykke, for eksempel lånefinansiering, brugerbetaling eller offentlig­privat partnerskab (OPP). 

Da et megaprojekt typisk strækker sig over en årrække, bør beslutningen om finansiering indeholde overvejelser om, hvordan forskellige scenarier for renteudvikling, konjunkturudvikling, forsinkelse af projektet, realisering af øvrige risici mv. vil påvirke fordelagtigheden ved de forskellige finansieringsmodeller.

Deloittes finansielle rådgivning sikrer, at der foreligger en klar risikoanalyse, der anvendes til at udpege den finansieringsmodel, som projektets interessenter er bedst tjent med. Finansieringsmodellen vedrører den måde, som projektets økonomiske risiko fordeles på mellem projektets parter, og finansieringsmodellen skal derfor være udtryk for et oplyst valg af den risikomodel, man ønsker anvendt i projektet.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

Tinus Bang Christensen

Tinus Bang Christensen

Partner

Tinus Bang Christensen er Partner i Deloitte Financial Advisory, som har fokus på transaktionsbaseret rådgivning, herunder due diligence, finansieringsrådgivning, business case modellering, offentlig/... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('