Løsninger

Midlertidig assistance til drift og optimering af økonomifunktionen

Når du mangler kompetencer eller kapacitet i økonomifunktionen

Fra første dag assisterer vi med at understøtte en sikker, løbende drift. Vi fungerer som en integreret del af økonomifunktionen og identificerer potentialer for at forbedre kvaliteten og optimere opgaveløsningen.

Få hurtig hjælp, når der opstår udfordringer i økonomifunktionen

Deloitte har højt kvalificerede konsulenter, der kan udfylde roller på alle niveauer i økonomifunktionen. Vi har stor erfaring med at yde midlertidig assistance i økonomifunktionen i alle offentlige organisationer, herunder statslige virksomheder, kommuner og regioner, faglige organisationer og NGO’er, forsynings- og energisektoren og selvejesektoren. 

Vi tilbyder veluddannede og erfarne konsulenter, der med kort varsel kan assistere i et omfang, der er tilpasset dit behov. Vores mål er at skabe høj værdi, fremdrift og tryghed i leverancerne, uanset om det er i den daglige drift eller i et prioriteret projekt.

Gennem mange og forskelligartede opgaver med høj kompleksitet har vores konsulenter opnået solid praktisk erfaring og kan påtage sig kritiske opgaver indenfor regnskab, controlling og økonomistyring. Samtidig forstår vores konsulenter de digitale og teknologiske muligheder og har en stærk forretnings- og procesforståelse samt en evne til hurtigt at sætte sig ind i organisationens kontekst og de specifikke forhold og rammevilkår, der gælder for den enkelte organisation.Vi forstår betydningen af sektorindsigt

Vores konsulenter er vant til at arbejde i politisk ledede organisationer under stor offentlig bevågenhed. Vores assistance er baseret på et indgående kendskab til den lovgivning og særlige regnskabspraksis, som den offentlige sektor er underlagt. 

Værdien skabes gennem vores konsulenters uddannelse og erfaring indenfor den offentlige sektor – en baggrund, der sætter dem i stand til at navigere i sektorens regelsæt og rammevilkår og skabe et hurtigt overblik over de faglige problemstillinger.

 

Vi kan påtage os roller på alle niveauer i økonomifunktionen

Vi arbejder på tværs af organisationen med stor respekt for forretningens processer og risici. Vores fokus er budgettering, budgetopfølgning, kontrolmiljø og compliance, optimering, automatisering og ikke mindst implementering af processer, modeller og værktøjer. Vi assisterer som operationelle konsulenter, når der er behov for periodevis støtte i driften af økonomifunktionen, men tilbyder også assistance, når der er behov for kort- eller længerevarende støtte i et projektforløb eller implementeringsassistance.

Vi kan påtage os roller på alle niveauer i økonomifunktionen, for eksempel:

  • Finansiel controller og regnskabschef - med dyb indsigt i organisationens særlige regnskabspraksis og compliance og i tæt samarbejde med for eksempel Rigsrevisionen og Moderniseringsstyrelsen 
  • Businesscontroller og budgetcontroller – når finansloven og politisk vedtagne budgetter skal omsættes til dagligdag 
  • Økonomichef eller regnskabschef – med fokus på ledelse, optimering, sikker drift og kvalitet i opgaveløsningen samt transformation af organisationen 
  • Projektstøtte og projektleder – når der er behov for økonomi- eller regnskabsfaglig indsigt, mens fremdriften understøttes 
  • Støtte til design og implementering af budget- og styringsmodel, ny registreringsramme, nyt ERP- system, ændret organisering, procesdesign og -implementering, ressortomlægning, udskillelse og oprettelse af nye styrelser mv. 

Vi tilbyder ydelser og løsninger, hvor erfarne konsulenter assisterer med at løse identificerede behov i samarbejde med kunden i en midlertidig periode.

HC

Har du brug for rådgivning eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen

Business Leader, Risk Advisory

Tinnamaria har mere end 25 års erfaring som konsulent og rådgiver i den offentlige sektor. Ud fra en solid baggrund som revisor, har hun indgående erfaring med transformation af økonomifunktioner genn... Mere

Ida Wollenberg Juul

Ida Wollenberg Juul

Partner

Ida er partner i Deloitte Consulting og den daglige leder af den afdeling i Deloitte Consulting, der hjælper offentlige institutioner med at udvikle økonomi- og virksomhedsstyringen. Hun har bistået m... Mere

Mai Hartz

Mai Hartz

Senior Manager

Mai er senior manager i Deloitte Consulting, hvor hun arbejder med udvikling og transformation af offentlige økonomi- og regnskabsfunktioner. Hun har hjulpet en lang række offentlige virksomheder med ... Mere

Peter Thomsen

Peter Thomsen

Senior Manager

Peter har solid erfaring med drift af økonomifunktioner i forskellige sektorer, herunder i offentlige institutioner og selvejende virksomheder. Hans erfaring dækker faglige discipliner fra design af r... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('