Løsninger

Offentlig økonomistyring

Er opgaveløsning, kvalitet og omkostninger i balance?

Økonomistyring handler ikke kun om at overholde budgettet, men om at skabe gennemsigtighed og sikre et klart billede af prioriteringsgrundlaget.

Kravene til økonomistyringen i den offentlige sektor undergår i disse år en revolution. Staten ønsker gennemsigtighed og at kunne belyse sammenhængene mellem resultater og anvendte ressourcer. Institutioner og departementer ønsker at professionalisere styringen. I kommuner og regioner er fokus på både den traditionelle udgiftsstyring og evnen til løbende at kunne effektivisere, strømline og professionalisere styringen i tråd med de statslige institutioner.

I Deloitte arbejder vi med alle aspekter af økonomistyring i den offentlige sektor. I forhold til den igangværende udvikling har vi sat fokus på seks aktuelle områder:

  • Organisering: Vi hjælper vores kunder med at vurdere om økonomistyringsopgaverne er organiseret hensigtsmæssigt, dvs. om budgetansvar, ledelsesansvar og disponeringsansvar følges på fornuftig vis, om de faglige ledere støttes og involveres tilstrækkeligt, samt om de rette kontroller er til stede i organisationen?
  • Budget og rapportering: Vi hjælper med at designe en budgetmodel, der styrer bevillinger, aktiviteter og ressourcer, og som sikrer, at budgettet bliver et aktivt styringsdokument.
  • Aktivitetsbaseret styring: Vi hjælper med at implementere aktivitetsbaseret styring fra regnskab til budget og i processer og ledelsesinformation. Vi har omfattende erfaring med udvikling og håndtering af fordelingsmodeller samt design af aktivitetsbaserede økonomimodeller.
  • Periodisering og flerårighed: Vi hjælper med at skabe øget overblik over udgifter og råderum ved hjælp af periodisering og et flerårigt styringsperspektiv. 
  • Målbillede for økonomistyring: Vi hjælper med at udvikle et målbillede for økonomistyring, der både tager afsæt i de eksterne krav og de unikke styringsudfordringer, der følger af organisationens opgaver, bevilling og organisering. 
  • Systemunderstøttelse: Vi hjælper med at få det bedste ud af de tilgængelige systemer samt sammensætte et systemmiljø, der understøtter både regnskab og styring, og som skaber gennemsigtighed og grundlag for hurtig analyse og beslutningsstøtte.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Ulrik Linder Jakobsen

Ulrik Linder Jakobsen

Partner

Ulrik er partner i Deloitte og har arbejdet med økonomistyring og analyse i den offentlige sektor i mere end 15 år. Sammen med Tina Larsson er Ulrik ansvarlig for Deloittes ydelser indenfor offentlig ... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('