Løsninger

Offentlig­privat samarbejde om megaprojekter

Hvilken samarbejdsform er mest hensigtsmæssig?

En OPP­model i offentlige megaprojekter kan bidrage med finansiering, der ellers ikke ville kunne findes.

Vi forventer, at der i 2014 vil komme endnu større fokus på innovative og effektive offentlig-private samarbejder, der kan understøtte leveringen af en bedre service til borgerne i Danmark. Tendenserne peger på øget fokus på vækst, innovation og udvikling af grønnere løsninger. 

Et offentlig­privat partnerskab (OPP) kan i nogle tilfælde være den rette model at anvende i et offentligt megaprojekt. En OPP­model kan for eksempel bidrage med finansiering, der ellers ikke ville kunne findes, hvorved samfundsøkonomisk rentable projekter kan gennemføres. OPP-modeller forudsættes endvidere ofte at bibringe offentlige anlægsprojekter et innovativt element, der tilfører projektet en ekstra værdi. Endelig medfører anvendelse af en OPP­model, at projektet fra begyndelsen bliver meget velbeskrevet, både hvad angår anlægsfasen og den efterfølgende driftsfase, så der i begge faser kan ske en nøjagtig fordeling af risici og ansvar mellem den offentlige og den private part. 

Deloitte rådgiver offentlige myndigheder om offentlig-privat samarbejde og den rette model herfor. Vi kan bistå med foranalyse af, om det er fordelagtigt for myndigheden at anvende en OPP­model frem for en mere traditionel anskaffelsesmodel som eksempelvis en ren anskaffelse eller et samlet udbud. Vores rådgivning fokuserer desuden på muliggørelse af den private viden og understøttelse af innovation og vækst via opstilling af funktionsbaserede krav til den udbudte ydelse. Dette samtidig med at den offentlige myndighed sikres en effektiv model for opfølgning på den leverede kvalitet. 

Vi opstiller desuden finansielle modeller med henblik på at skabe den bedst mulige businesscase for både den private og den offentlige part, hvor den private parts mulighed for fleksibilitet og innovation balanceres over for det offentliges behov for kontrol og sikkerhed. Her sikrer vi, at der bliver klare snitflader mellem den offentlige og den private parts rettigheder og pligter, og at der er tilvejebragt en samlet incitamentsstruktur og risikofordelingsmodel, der understøtter projektets målsætninger. Derudover sikrer vi, at også den private part forpligtes økonomisk i forhold til projektet, hvilket efter vores vurdering er en helt afgørende parameter for et succesfuldt samarbejde.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

Rikke Beckmann Danielsen

Rikke Beckmann Danielsen

Global Financial Advisory Leader | GPS

Rikke Beckmann Danielsen is a Denmark-based partner in Corporate Finance Advisory, leading her local Public Sector and Infrastructure team. Rikke is primarily focused on Financial Advisory work relate... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('