Løsninger

Revisionsydelser til kommunerne

Er der fokus på udvikling og strategi?

Indenfor de seneste tre år har Deloitte revideret de kommunale regnskaber i blandt andet Ballerup, Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Greve, Ishøj, København, Lejre, Næstved, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Samsø, Silkeborg, Struer, Tårnby og Nuuk kommuner. Her er vi ikke kun kontrollanter, men også sparringspartner på relevante indsatområder.

Som revisionspartner i kommunerne leverer Deloitte en værdiskabende revisionsydelse tilpasset den enkelte kommunes behov. Det betyder, at vi – udover det traditionelle kontrolfokus – også kan anlægge et udviklingsfokus, der betyder, at vi vurderer status og fremdrift på de økonomiske aktiviteter, ligesom vi kan anlægge et strategisk perspektiv, der betyder, at vi præsenterer vores bud på kommunens strategiske udfordringer på de områder, hvor vi gennem revisionen og vores sektorkendskab i øvrigt ser behov for ledelsesopmærksomhed. 

 

Det udviklingsmæssige og strategiske fokus kan blandt andet omfatte:

  • Vandringsanalyser på overførselsindkomstområdet med henblik på afdækning af relevante indsatsområder og effektmåling.
  • En beregning af det demografiske udgiftspres på de store serviceområder (skoler, dagtilbud og ældre) med udgangspunkt i kommunens egne tildelingsmodeller og kommunens forventede udvikling i antallet af brugere på de enkelte områder.
  • Analyse af refusionshjemtagelsen vedrørende købsmomsordningen og på de sociale områder med henblik på en vurdering af, om kommunen får den refusion, den er berettiget til.Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Lynge Skovgaard

Lynge Skovgaard

Partner

Lynge Skovgaard er partner i revisionen med speciale i den offentlige sektor.... Mere

Lars Jørgen Madsen

Lars Jørgen Madsen

Partner

Lars Jørgen er partner inden for revision, regnskab og rådgivning med speciale inden for tilskudsfinansierede organisationer og offentlig sektor. Lars Jørgen har mere end 30 års erfaring som revisor o... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('