Løsninger

Risikostyring i offentlige megaprojekter

Er der overblik over de risici, der er knyttet til projektet?

Manglende opmærksomhed på risici indgår altid som en af årsagerne, når et projekt overskrider budget eller tidsplan, eller ikke indfrir de aftalte mål.

Vi oplever konstant, at risikostyring indtager en central plads i styringen af offentlige megaprojekter. Dels er effektiv risikostyring en politisk rammebetingelse, dels har en række projekter vist, at risikostyring eller manglen herpå har en direkte indvirkning på sandsynligheden for, at et projekt kommer i mål til tiden, indenfor budgettet og i den rette kvalitet.

Offentlige megaprojekter er per definition højrisikoprojekter på grund af størrelse, kompleksitet og politisk bevågenhed. Risici, der indtræffer undervejs i et megaprojekt, vil typisk påvirke enten projektets tidsplan eller omkostninger på en uhensigtsmæssig måde. Det er derfor væsentligt at indarbejde risikohåndtering i de økonomiske beregninger og tænke risikostyring ind i hele projektforløbet.

Nogle risici, for eksempel konjunkturer, er generiske og vil altid være relevante. Andre risici, for eksempel jordbundsforhold, vil være mere projektspecifikke. Såvel generelle som projektspecifikke risici skal fra begyndelsen af projektet tages seriøst, de skal prioriteres, og der skal aktivt tages stilling til håndtering og allokering af risikobilledet. En betryggende risikostyring tager derfor udgangspunkt i en analyse af, hvilke risici myndigheden bør betale andre for at bære, og hvilke risici det er mest fordelagtigt for myndigheden at beholde.

Deloitte hjælper med at etablere processer, der understøtter risikomonitorering og risikostyring, og sikrer, at disse processer forankres organisatorisk i projektforløbet, ligesom vi kan bidrage med anbefalinger til, hvordan interne kontroller og løsninger skal udformes for at håndtere de enkelte projektrisici.

Vores rådgivning inkluderer blandt andet:

  • Identifikation af risici
  • Formalisering af risikostyring
  • Risikostyring
  • Risikoopfølgning
  • Risikorapportering

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Morten Egelund

Morten Egelund

Partner

Morten Egelund er partner i RA og arbejder primært med compliance, risk management og intern revision. Morten arbejder med større, internationale virksomheder, hvor han rådgiver topledelsen om strateg... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('