Insight

Risikostyring i transport- og infrastrukturprojekter

Har projektet de rette værktøjer og processer til at identificere og mitigere risici?

Manglende opmærksomhed på risici indgår altid som en af årsagerne, når et projekt overskrider budget eller tidsplan eller ikke indfrir de aftalte mål.

Vi oplever, at risikostyring indtager en stadig større plads i styringen af offentlige infrastrukturprojekter på lige fod med styring af tid, økonomi og kvalitet. Dels er effektiv risikostyring en politisk rammebetingelse, dels har en række projekter vist, at risikostyring eller manglen herpå har en direkte indvirkning på sandsynligheden for, at et projekt kommer i mål til tiden, indenfor budgettet og i den rette kvalitet.

Store trafikale anlægsprojekter er per definition højrisikoprojekter på grund af størrelse, kompleksitet og politisk bevågenhed. Risici, der indtræffer undervejs, vil typisk påvirke enten projektets tidsplan eller omkostninger på en uhensigtsmæssig måde. Det er derfor væsentligt at indarbejde risikohåndtering i de økonomiske beregninger og tænke risikostyring ind i hele projektforløbet.

Nogle risici, for eksempel konjunkturer, er generiske og vil altid være relevante. Andre risici, for eksempel jordbundsforhold, vil være mere projektspecifikke. Såvel generelle som projektspecifikke risici skal fra begyndelsen af projektet tages seriøst, de skal prioriteres, og der skal aktivt tages stilling til håndtering og allokering af risikobilledet. Betryggende risikostyring tager derfor udgangspunkt i en analyse af, hvilke risici myndigheden bør betale andre for at bære, og hvilke risici det er mest fordelagtigt for myndigheden at beholde.

Deloitte hjælper med at etablere processer, der understøtter risikomonitorering og risikostyring og sikrer, at disse processer forankres organisatorisk i projektforløbet, ligesom vi kan bidrage med anbefalinger til, hvordan interne kontroller og løsninger skal udformes for at håndtere de enkelte projektrisici.

Vores rådgivning inkluderer blandt andet:

  • Identifikation af risici
  • Formalisering af risikostyring
  • Risikostyring
  • Risikoopfølgning
  • Risikorapportering.


Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om vores erfaring med offentlige megaprojekter.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('