Løsninger

Sammenhæng mellem systemer og data giver bedre styring

Det er en central forudsætning for at skabe god styring, at systemer, behov og processer er tænkt sammen.

Ved at skabe en systemportefølje, der hænger sammen og sikrer et dataflow, der understøtter institutionens forskellige styringsbehov, er der skabt et godt grundlag for styringen.

Målet er en sammenhængende systemportefølje og styring på data

Vi ser en rivende udvikling i de systemer, der understøtter de administrative processer, og de mængder af data, der er mulige at basere organisationens styring på. Det er derfor centralt, at opbygningen af systemerne og applikationerne tager udgangspunkt i organisationens styringsbehov og processer.

HC

Eksempel på en udvikling og operationalisering af en økonomi- og virksomhedsstyringsmodel

It og forretning skal tænkes sammen

Udviklingen af en solid og sammenhængende økonomi- og virksomhedsstyring kræver en rejse, der starter med først at identificere organisationens styringsbehov og dernæst træffe de fornødne beslutninger om fokus i styringen samt de systemer, der skal understøtte styringen.

Deloittes metode til udvikling af økonomi- og virksomhedsstyringsmodellen er baseret på en tanke om, at forretning og systemer skal tænkes sammen i udviklingen af såvel økonomi- og virksomhedsstyring som i opsætning og indkøb af systemerne. Uanset, hvor i processen man må være som institution, så er det centralt, at styringsbehov, processer, data, systemer og organisation tænkes sammen. 

Transformationsrammeværket har fokus på fire primære spor, der alle skal tænkes ind i den samlede styringsmodel:

  1. Fastlæggelse af den konceptuelle økonomi- og virksomhedsstyringsmodel
  2. Udvikling og fastlæggelse af processer.  
  3. Udvikling af datamodel og registreringsramme
  4. Forankring og uddannelse.

Udviklingen af en datamodel, der går ud over selve økonomien, er ofte et vigtigt omdrejningspunkt for transformationerne og det at få skabt en bedre kobling mellem systemer og data. Datamodellen er central for at få omsat forretningsbehovet til en god styring, hvor systemerne hænger sammen og bruges mest optimalt.  

HC

Deloittes udarbejdelse af datamodeller tager udgangspunkt i forretningens databehov og afsluttes med en teknisk validering.

Det vil være relevant for dig at overveje et styringsreview, hvis I: 

  • Står overfor en opgradering af et eller flere af Jeres administrative systemer? 
  • Har behov for at få genovervejet Jeres ledelses- og styringsinformationen? 
  • Har behov for at få en bedre sammenhæng i systemlandskabet? 
  • Står overfor en systemanskaffelse? 

Har I brug for rådgivning eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

Ida Wollenberg Juul

Ida Wollenberg Juul

Partner

Ida er partner i Deloitte Consulting og den daglige leder af den afdeling i Deloitte Consulting, der hjælper offentlige institutioner med at udvikle økonomi- og virksomhedsstyringen. Hun har bistået m... Mere

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen

Business Leader, Risk Advisory

Tinnamaria har mere end 25 års erfaring som konsulent og rådgiver i den offentlige sektor. Ud fra en solid baggrund som revisor, har hun indgående erfaring med transformation af økonomifunktioner genn... Mere

Mads Udby Olesen

Mads Udby Olesen

Director

Mads is leading Deloitte’s ERP Advisory team and has over 10 years of experience in the development of administrative processes and solutions, with a particular focus on their enterprise IT environmen... Mere

Kasper Weinreich

Kasper Weinreich

Manager

Kasper er manager i Deloitte Consulting og arbejder med at rådgive organisationer indenfor brugen af digitale værktøjer, der understøtter forskellige dicipliner indenfor økonomistyring. Kasper har man... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('