Løsninger

Strategi og behovsafdækning i offentlige megaprojekter

Er behov og alternativer tilstrækkelig afklarede?

Hvis en idé til et offentligt megaprojekt skal vurderes seriøst, er det nødvendigt at afklare det samfundsmæssige behov.

Vi ser, at den offentlige sektor i både Danmark og udlandet i meget høj grad fokuserer på nye og innovative løsninger til opfyldelse af samfundsmæssige behov. Dette øger behovet for omfattende scenarie- og effektmodeller, der sikrer systematiske og dækkende analyser af såvel samfundsøkonomiske som vækst- og miljømæssige effekter af forskellige løsningsmodeller.  

Udvikling af it-­systemer, køb af avanceret militært udstyr, byggeri af sygehuse, anlæg af bro­ eller tunnelforbindelser, køb af trafiksystemer eller investering i værker og infrastruktur på energi­ og miljøområdet, uanset ressortområde ligger der ligger omfattende overvejelser forud for et offentligt megaprojekt. Hvis en idé til et megaprojekt skal vurderes seriøst, er det nødvendigt at afklare det samfundsmæssige behov. Der skal derfor gennemføres analyser, der anskueliggør, i hvilket omfang megaprojektet vil blive anvendt af brugerne, og der skal beregnes samfundsøkonomisk nytte af projektet. Disse analyser skal sammenlignes med alternativer, hvor projektet ikke gennemføres, eller hvor andre projekter vælges. Det skal således også vurderes, om de offentlige midler bruges bedre ved gennemførelse af andre projekter. Ved at holde fokus på det samfundsmæssige behov, de samfundsøkonomiske konsekvenser og de mulige alternativer kan det reelle behov afklares, og der kan opstilles rammer for projektet, der modsvarer strategi og behov.

Deloitte bistår offentlige myndigheder under de overvejelser og analyser, der ligger til grund for beslutningen om at gennemføre megaprojekter, herunder med:

  • Strategisk beslutningsstøtte i opstartsfasen
  • Gennemførelse af samfundsøkonomiske analyser
  • Markedsafdækning
  • Leverandøranalyse 
  • Organisatoriske analyser


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

Gustav Jeppesen

Gustav Jeppesen

Chair of the board | Deloitte Denmark

Gustav Jeppesen is the chair of the board of Deloitte Denmark and a member of the Nordic and North South Europe (NSE) boards. He is also the chief strategy officer/chief operating officer in consultin... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('