Løsninger

Sundhedsanalytics

Hvordan kan vi styrke sundhed uden at øge udgifterne?

Hvordan bliver der råd til at dække den voksende efterspørgsel efter sundhedsydelser og udvikle og forbedre den faglige kvalitet i ydelserne uden at øge sundhedsudgifternes andel af BNP? En retvisende og fyldestgørende indsigt i sundhedsvæsnets drift og resultater er en forudsætning for en effektiv udnyttelse og prioritering af ressourcerne.

Med det igangværende sygehusbyggeri følger der store ændringer af den kliniske drift. Udgangspunktet er en fundamental omlægning af det akutte behandlingsforløb, hvor der fokuseres på hurtig udredning og diagnosticering med henblik på hurtig udskrivning og færre indlæggelser. Patientforløbsbetragtningerne revitaliseres i forskellige afskygninger. Der formuleres flere kvalitets- og servicemål, og de bliver mere eksplicitte. Behandlings- og udredningsgarantierne suppleres nu med servicemål for akutte behandlinger, hvor tidsperspektivet skifter til timer og minutter.


Endvidere er der efter mange års fokus på at øge aktiviteten i sundhedsvæsnet nu større opmærksomhed på udnyttelsen af kapaciteten.    

 

Håndteringen af de igangværende og forestående omlægninger i sundhedsvæsnet fordrer retvisende kliniske registreringer, så de kan bidrage til at belyse driften. De nye kvalitets- og servicemål, patientforløbsbetragtningerne og interessen for kapacitetsudnyttelsen giver nye udfordringer for bearbejdningen og fremstillingen af data. I Deloitte har vi stor erfaring i at bearbejde sundhedsdata til brug for analyser på tværs af landet, regionerne, hospitaler og hospitalsafdelinger. Dette omfatter konkret indsigt i sundhedsdataenes beskaffenhed og udfordringerne med anvendelsen og fortolkningen samt et mangeårigt samarbejde med klinikere, planlæggere og administratorer. Gennem mange projekter for både centraladministrationen, regionale enheder, hospitaler og enkeltstående afdelinger har Deloitte dokumenteret evne til at analysere og fremstille store mængder komplekse sundhedsdata. I disse projekter er der udviklet banebrydende (og merværdiskabende) metoder til at:

  • Opgøre, beskrive og analysere patientforløb og patientstrømme
  • Opgøre og beskrive kapacitet og kapacitetsudnyttelse for forskellige driftsenheder som for eksempel operationsstuer/operationsgange, sengeafsnit, ambulatorier og større apparaturtunge enheder som CT- og MR-skannere
  • Foretage kapacitetsanalyse og -dimensionering på tværs af afdelinger
  • Gennemføre retvisende dimensioneringsberegninger i tilknytning til politiske servicemål og faglige kvalitetsmål
  • Gennemføre dimensioneringsberegninger, hvor der i fyldestgørende omfang tages hensyn til den uforudsigelige variation, der forekommer i patientankomster, undersøgelses- og behandlingstider og patientforløb


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontake en af vores rådgivere

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til en af vores erfarne sundhedsanalytikere med henblik på en introduktion til vores metoder, en gennemgang af cases og en drøftelse af relevansen i forhold til jeres udfordringer. 

Allan Kirk

Allan Kirk

Partner

Allan Kirk er partner i Deloitte Consulting og er fokuseret på den offentlige sektor, herunder særligt sundhedssektoren. Allan har fokus på udviklingen af en mere effektiv opgaveløsning, bl.a. gennem ... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('