Løsninger

Tilskudsadministration i staten

Administration af tilskudsordninger omfatter mange krav, høj kompleksitet og involvering af flere fagdiscipliner. Deloitte hjælper mange statslige organisationer med at forbedre deres økonomistyring, sagsprocesser og it-understøttelse.

Få løftet tilskudsområdet og gør brug af best practice samt nye digitale muligheder

Tilskudsadministration i staten
Tilskudsadministration i staten er kendetegnet ved at være et område med mange typer tilskudsordninger, med stor kompleksitet i forhold til regler og interessenter og med betalinger til mange modtagere. Typisk involverer tilskudsadministration flere forskellige enheder i en organisation og hvor flere fagdiscipliner spiller en væsentlig og indbyrdes rolle, herunder sagsbehandling, økonomistyring og it-understøttelse. Som følge af besvigelsessager indenfor de seneste år har der været skarpt fokus på at sikre effektive og stærke kontroller omkring betalinger.

I Deloitte hjælper vi mange statslige organisationer med at forbedre deres økonomistyring, sagsprocesser og it-understøttelse. Senest har vi hjulpet Økonomistyrelsen med det kommende fællesstatslige tilskudssystem, som vil få stor betydning for statens administration på tilskudsområdet.

Vi anvender altid velafprøvede og standardiserede metoder, som naturligt understøtter og spiller sammen med de statslige regler og vejledninger samt de fællesstatslige systemer, som er etableret af Økonomistyrelsen.
 

Udfordringer
Typiske udfordringer, som vi ser i relation til sagsadministration og økonomistyring:

• Etablering af kontroller, som sikrer tilstrækkeligt mod fejl og svig, og som samtidig ikke er en hindring for effektive processer

• Sikring af ordentlig systemunderstøttelse og ordentligt samspil med de fællesstatslige systemer, for eksempel Navision, IndFak mv.

• Manglende data og utilstrækkelig datastruktur til at understøtte rapporteringsbehov i forhold til sags- og økonomioverblik samt styring af tilskudssager

• Håndtering af fællesstatslige regler i kombination med de enkelte tilskudsordningers regler, og understøt med effektive processer
 

Deloittes fokusydelser
Deloittes ydelser dækker en bred vifte af områder indenfor økonomistyring, sagsbehandlingsprocesser og brug af it. I forhold til tilskudsadministration kan Deloitte hjælpe med en række fokusydelser:

• Styring af bevillinger og effektive betalingsprocesser samt opsætning til og sammenhæng med de fællesstatslige systemer

• Etablering og validering af kontrolmiljø samt risikostyring og -organisering

• Overgang til det kommende fællesstatslige tilskudssystem (STS)

• Opsætning af rapporteringer og brug af Statens BI-løsning (Power BI og LDV)

• Styr på regler og optimering af sagsprocesser, herunder brug af automatisering, process-mining-værktøjer mv.

Kommende fællesstatsligt tilskudssystem
Deloitte har været helt tæt på udformning af udbuddet for det fællesstatslige tilskudssystem og har derfor indgående kendskab til det kommende systems muligheder og hvad implementeringen kræver. For eksempel tilpasning af processer og regler, systemlandskab og data, kontroller mv.

HC

Øvrige ydelser med relevans for tilskudsområdet omfatter blandt andet udbud og anskaffelse af it-systemer, cyber- og informationssikkerhed, datamodeller og -migrering samt design af systemportefølje.
 

Løsninger
Relevante løsninger vil afhænge af, hvilke udfordringer den enkelte organisation står overfor, hvilken størrelse tilskudsområdet har samt hvilket setup organisationen indgår i, for eksempel om organisationen indgår i et administrativt fællesskab indenfor et ministerområde.

I Deloitte kan vi hjælpe på hele tilskudsområdet uafhængigt af, om det er lille eller stort, om der gælder særlige regler, eller der er behov for at adressere processer, systemer eller kontroller. Vi har stor erfaring med at løse komplekse og forskelligartede problemstillinger. Vi kan bidrage med at løfte tilskudsområdet og indføre best practice samt at udnytte mulighederne for digitalisering.

 

Har I brug for rådgivning eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er I velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen

Business Leader, Risk Advisory

Tinnamaria har mere end 25 års erfaring som konsulent og rådgiver i den offentlige sektor. Ud fra en solid baggrund som revisor, har hun indgående erfaring med transformation af økonomifunktioner genn... Mere

Ida Wollenberg Juul

Ida Wollenberg Juul

Partner

Ida er partner i Deloitte Consulting og den daglige leder af den afdeling i Deloitte Consulting, der hjælper offentlige institutioner med at udvikle økonomi- og virksomhedsstyringen. Hun har bistået m... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('