Løsninger

Udbudsrådgivning i offentlige megaprojekter

Hvordan tilrettelægges en hensigtsmæssig og effektiv udbudsproces?

Den udbudsform, der vælges for et offentligt megaprojekt, bør være bestemt af de strategiske formål med projektet. Udbud er ikke alene et spørgsmål om kravspecifikation, men også om tekniske forhold, juridiske spørgsmål og finansieringsmuligheder.

De offentlige myndigheder fokuserer på optimal udnyttelse af de private aktørers viden og erfaringer i forbindelse med konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver. Dette giver sig udtryk i både øget udnyttelse af mulighederne for dialog med markedet forud for et udbud og fokus på anvendelse af funktionsbaserede krav i udbudsmaterialet. 

Deloitte har mange års erfaring med at rådgive offentlige myndigheder om design og strategi for etablering af den optimale udbudsproces henset til markedssituation, behov, kompleksitet og tidsmæssige rammer. 

Vi bistår desuden med styring af udbuds­ og indkøbsprocesser og kan hjælpe med både overordnet rådgivning omkring lovgivning og processer og med at forestå den praktiske udførelse, herunder udarbejdelse af dokumenter, samt med at sikre, at udbudsprocessen er veldokumenteret. 

Vores erfaring er, at det indledningsvis er vigtigt at afklare strategi for udbudsprocessen, herunder at vælge den mest hensigtsmæssige udbudsform. Ved komplekse indkøb vil det for eksempel ofte være relevant at overveje konkurrencepræget dialog frem for en af de mere traditionelle udbudsformer. Det gælder særligt, hvis der er tvivl om den tekniske løsning eller den kommercielle businesscase, hvorfor det derfor er nødvendigt med dialog med markedet om udformningen af udbudsmaterialet. 

Det bør ligeledes overvejes, om opgaven skal udbydes som store delopgaver for at tiltrække internationale bydere eller som mindre delopgaver (eventuelt over tid) for at give mulighed for differentiering og individuel tilpasning.

Det skal sikres, at der sker korrekt styring og håndtering af den formelle indkøbsproces, så myndigheden kommer sikkert gennem udbudsprocessen, hvor fortrolighed med EU­regulering og dansk lovgivning og praksis er en forudsætning. Endvidere skal udbudsprocessen og evalueringsmodellen tilrettelægges således, at de tilsammen sikrer identifikation af den private part, der bedst muligt understøtter projektets succeskriterier og målsætninger.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

Gustav Jeppesen

Gustav Jeppesen

Chair of the board | Deloitte Denmark

Gustav Jeppesen is the chair of the board of Deloitte Denmark and a member of the Nordic and North South Europe (NSE) boards. He is also the chief strategy officer/chief operating officer in consultin... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('