Jorden som resultat af grøn omstilling og bæredygtighed

Løsninger

Vil I gerne bidrage til den grønne omstilling?

Deloitte kan hjælpe jer godt på vej med grønne indkøb

Potentiale ved grønne offentlige indkøb 

Hvert år køber det offentlige ind for 380 mia. kr. – fra mad i børnehaver og plejecentre, borde og stole til folkeskoler, medicin og hospitalsudstyr til biler, byggeri og anlæg. Hvis den offentlige sektor omstiller sine indkøb til at blive mere miljø- og klimamæssigt bæredygtige, kan det være et stort skridt i forhold til at indfri regeringens målsætning om 70 procent reduktion i Danmarks CO2-udledning. Samtidig kan bæredygtige indkøb, en ansvarlig håndtering af organisationens aktiver og et fokus på cirkulære økonomiske tiltag bidrage til at realisere gevinster på langt sigt.

Hvorfor kan det være svært at komme i gang?

Mange kommuner, regioner og staten ønsker at bidrage til en mere bæredygtig fremtid, men oplever, at det kan være svært at komme i gang. Hvor skal man starte, og hvad kræver det at stille grønne krav til leverandørerne?

Der er typisk tre udfordringer, der skal håndteres, før man kan komme i gang:

1. Mangel på ensartede og definerede indkøbsprocesser i organisationen

"Indkøb foregår mange steder i organisationen og foretages på daglig basis af mange forskellige mennesker. Tilgangen til indkøb og indkøbsprocessen er meget forskellig på tværs af organisationen og det er vanskeligt at etablere en fælles retning.” -  Økonomimedarbejder i en kommune

Indkøbsprocessen kan være meget fragmenteret, for eksempel hvis den foretages decentralt af lokale enheder, eller hvis der ikke er etableret faste processer eller strategier for indkøb.

2. Mangel på information om indkøb, aktiver og mulige gevinster

”Vi vil gerne i gang, men vi har ikke data til at lave en business case, der kan overbevise direktionen om, at grønne indkøb kan betale sig.” - CSR-ansvarlig i en offentlig organisation

Det kan være svært at danne sig et overblik over mulige gevinster ved grønne indkøb, hvis man mangler centrale informationer og data, for eksempel om indkøbsvaner og ressourcebehov. Det kan være:

 • Data til en business case, der kan anvendes til beregning af totalomkostninger
 • Data om eksisterende aktiver og lagerbeholdninger, der kan bruges til at danne overblik over nuværende ressourcer
 • Data om indkøb, der kan bruges til for eksempel at kortlægge organisationens indkøbsforbrug – både i antal enheder og i omkostninger 


3. Mangel på erfaring med grønne aspekter ved kravspecifikation

”Økonomien vægter altid højest, når vi stiller krav til leverandører. Vi har ikke indblik i, hvilke grønne krav man kan stille til leverandører.” - Indkøbsansvarlig i kommune

Det kan være vanskeligt at komme i gang med at stille grønne krav til leverandørerne. Det er ikke nødvendigvis noget, der er gjort før, og det kan være svært at vide, hvad der kan lade sig gøre. Grønne aspekter kan imidlertid sagtens indgå ved tilbudsevaluering. Ifølge EU’s direktiv 24 skal offentlige institutioner vurdere indkøb efter Most Economically Advantageous Tender. I denne definition indgår henholdsvis et omkostnings- og kvalitetskriterium. Offentlige institutioner kan blandt andet arbejde med omkostningskriteriet ved at gøre totale levetidsomkostninger til en del af vurderingskriterierne. Hertil kan kvalitetskriteriet fokusere på indkøbets sociale eller miljømæssige konsekvenser.

Lastbil der bidrager til bæredygtighed

Økonomisk model med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed

Hvad kan I gøre for at komme i gang?

Deloitte anbefaler tre centrale skridt for at komme i gang med grønne indkøb:

1. Gør det nemt at være indkøber
Skab en fælles, klart defineret indkøbsproces, der inkluderer fokus på grønne indkøb og håndtering af aktiver, og som bygger på de værdier, der er vigtige for organisationen. Ved at standardisere indkøbsprocessen kan man:

 • Sikre indkøbscompliance
 • Sikre realisering af gevinster (økonomiske, men også grønne)
 • Understøtte indkøbsfunktionens arbejde
 • Forbedre datagrundlag om indkøb og aktiver
   

2. Få et overblik over indkøb
Etabler en systematisk tilgang til registrering af indkøb og håndtering af aktiver gennem en fælles datamodel. Ved at tage stilling til, hvordan data registreres og struktureres, kan data anvendes til at skabe et samlet overblik over organisationens:

 • Indkøbsmønstre 
 • Fysiske aktiver og ressourcer
 • Disponerede midler
 • Løbende omkostninger
   

3. Bliv klogere og afprøv idéer
Opbyg viden og kompetencer om, hvilke grønne krav der kan inkluderes i organisationens indkøb, hvilke områder der kan indtænkes i cirkulære tiltag, og hvordan man kan beregne totalomkostninger ud fra omkostningskriteriet. Afprøv tanker og ambitioner gennem et pilotforløb, ved et større udbud eller ved at fokusere på et bestemt indkøbsområde.

Deloitte bistod i 2020 Forum for Bæredygtige Indkøb med en serie af webinarer om, hvordan Inventory Management kan understøtte grønne indkøb. Læs mere om forløbet og få inspiration fra cases her.

Rikke Dreyer er formand for Forum for Bæredygtige Indkøb og understreger, at det kræver værktøjer, netværk og videndeling at komme i gang med grønne indkøb:

”Jeg oplever, at der er stor politisk velvilje til sikre, at de mange offentlige indkøbskroner bruges til at understøtte den grønne omstilling, og at rigtig mange gerne vil i gang, men at det kan være svært at omsætte de grønne visioner til konkrete hensyn i indkøb og udbud. Derfor er der brug for enkle værktøjer, som for eksempel det nordiske miljømærke Svanemærket og EU’s miljømærke EU-Blomsten. Der er også brug for netværk og videndeling, og det er netop det, Forum for Bæredygtige Indkøb tilbyder i form af temagrupper, webinarer og konferencer mv. Hent inspiration i 
Miljømærkning Danmarks værktøjskasse til indkøbere, og følg med på Forum for Bæredygtige Indkøbs hjemmesideværktøjskasse og LinkedIn.”

Rikke Dreyer, chefkonsulent i Miljømærkning Danmark og Formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

 

Har I brug for rådgivning eller blot et uforpligtende inspirationsmøde om grønne indkøb, er I velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen

Business Leader, Risk Advisory

Tinnamaria har mere end 25 års erfaring som konsulent og rådgiver i den offentlige sektor. Ud fra en solid baggrund som revisor, har hun indgående erfaring med transformation af økonomifunktioner genn... Mere

Christian Klint Nielsen

Christian Klint Nielsen

Manager

Christian er manager i Deloitte Consulting og arbejder med kommuner og regioners økonomi- og virksomhedsstyring. Christian er ekspert i at skabe sammenhængende styringsmodeller gennem samspil mellem s... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('