Løsninger

Digitalisering af økonomifunktionen

Fremtidens økonomifunktion er digital – og nye værktøjer, giver nye muligheder for optimering af økonomifunktionen.

Der findes allerede i dag digitale værktøjer, der ved siden af de eksisterende systemer kan bidrage til at sikre både bedre kvalitet i opgaveløsningen, lavere ressourceforbrug samt øget indsigt.

Det er ambitionen at sikre en digital økonomifunktion med fokus på at sikre god økonomistyring – ikke tunge processer

Vi ser i dag en rivende udvikling i de administrative systemer, der understøtter kerneforretningen i en økonomifunktion i form af de transaktionstunge systemer fx ERP-systemer, budgetsystemer og indkøbs- og faktureringssystemer. Der er stadig en række områder i en økonomifunktion, som ikke er dækket særlig godt digitalt. Det gælder særligt den del, som vedrører analyser, håndtering af data til videre bearbejdning, afstemninger samt indsigt i processer og procesflows. Her er stadig en række opgaver, som med fordel kan løses af andre værktøjer og teknologier. Den nedenstående graf viser den eksponentielle udvikling i de teknologiske værktøjer, som understøtter de administrative funktioner. I fremtiden bliver det ikke de konceptuelle tanker, der driver udviklingen, men den teknologiske udvikling, der definerer, hvad der er muligt styringsmæssigt set.

 

HC

Digitaliseringen i rivende udvikling giver muligheder

Udviklingen i de digitale værktøjer, der understøtter de administrative funktioner, giver mulighed for at optimere og transformere. Det er derfor væsentligt, at man som administrativ funktion løbende ser på mulighederne for at optimere processer, øge kvalitet og ikke mindst sikre frigivelse af ressourcer til andre ting.

Hvor er der typisk mulighed for at benytte værktøjer og dermed øge digitaliseringsgraden:

 1. Analyser, hvor store datamængder skal kobles på tværs af systemer
 2. Forecasts, hvor der er behov for mere avanceret simulering og analyser
 3. Afstemning mellem systemer
 4. Allokeringer og costing
 5. Løsning af diverse brugerbehov fx understøttelse af inddatering af data
 6. Indsigt og analyser af processer og procesflows på transaktionsniveau
 7. Kontroller og controlling
 8. Genbrug af data fra et system til et andet
 9. Løsning af kundespecifikke udfordringer

Fastlæggelse af mulighederne for at øge digitaliseringsgraden tager altid udgangspunkt i kundens behov og udfordringer og kobler behov og udfordringer med nyeste teknologi med henblik på at designe den bedste løsning for kunden.

Det vil være relevant for dig at overveje et digitalt servicetjek, hvis I:

 • Har en række opgaver, der stadig løses med mange manuelle ressourcer
 • Har behov for at få tjekket mulighederne for at digitalisere arbejdsgange og processer
 • Har lyst til at høre lidt om mulighederne ved nogle af de nye værktøjer
 • Står overfor en omlægning af økonomifunktionen

Har I brug for rådgivning eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Ida Wollenberg Juul

Ida Wollenberg Juul

Partner

Ida er partner i Deloitte Consulting og den daglige leder af den afdeling i Deloitte Consulting, der hjælper offentlige institutioner med at udvikle økonomi- og virksomhedsstyringen. Hun har bistået m... Mere

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen

Business Leader, Risk Advisory

Tinnamaria har mere end 25 års erfaring som konsulent og rådgiver i den offentlige sektor. Ud fra en solid baggrund som revisor, har hun indgående erfaring med transformation af økonomifunktioner genn... Mere

Mads Udby Olesen

Mads Udby Olesen

Director

Mads is leading Deloitte’s ERP Advisory team and has over 10 years of experience in the development of administrative processes and solutions, with a particular focus on their enterprise IT environmen... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('