Løsninger

Finansiel rådgivning af transportvirksomheder

Hvordan optimeres finansieringen af den trafikale infrastruktur?

Der er andre muligheder for finansiering af den trafikale infrastruktur end en finanslovsbevilling.

I 2014 diskuteres det fortsat, om privat finansiering af transport og infrastruktur er hensigtsmæssigt eller blot en vej til dyrere finansiering. Overvejelserne om, hvilken finansieringsform der er den mest hensigtsmæssige, omfatter blandt andet afkastkrav, ejerskab, totaløkonomisk design og udførelse, eventuelle synergieffekter fra tilknyttet privat anvendelse og de incitamentseffekter, der følger af de forskellige finansieringsformer. I en tid med et stort omfang af anlægsprojekter er der tilsvarende et stigende behov for grundige overvejelser om projekternes finansiering og deres betingelser.

Efter en politisk beslutning om igangsættelse af et anlægsprojekt skal projektet dimensioneres nøje i forhold til de behov, der indledningsvist er afdækket. Den nøjere dimensionering af projektet vedrører eksempelvis, hvor stor kapacitet projektet skal kunne håndtere (fx antal dag­ og døgnpatienter, antal biler per time osv.), hvilket afføder krav til projektets størrelse og udformning. Disse krav medfører en række anlægs­ og driftsomkostninger, der kan modelleres som projektets totalomkostninger eller livscyklusomkostninger.

Ved rådgivning om dimensionering er det afgørende, at bygherren udfordres i forhold til, om dimensioneringen afspejler det faktiske behov. Det er samtidig væsentligt, at rådgivningen løbende kan koble valg om dimensionering med de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med disse valg og med projektets livscyklusomkostninger, både hvad angår anlæg og efterfølgende drift.

Deloitte yder sparring i forhold til dimensioneringen af projekter og kan foretage de totalomkostningsberegninger, der er en nødvendig del af et godt beslutningsgrundlag. Når der er overblik over projektets forventede totalomkostninger, skal der træffes beslutning om, hvordan projektet finansieres. Der er forskellige andre muligheder for finansiering af et offentligt megaprojekt end en finanslovsbevilling eller et aktstykke, for eksempel lånefinansiering, brugerbetaling eller offentlig­privat partnerskab (OPP).

Da et offentligt projekt typisk strækker sig over en årrække, bør beslutningen om finansiering indeholde overvejelser om, hvordan forskellige scenarier for renteudvikling, konjunkturudvikling, forsinkelse af projektet, realisering af øvrige risici mv. vil påvirke fordelagtigheden ved de forskellige finansieringsmodeller.

Deloittes finansielle rådgivning sikrer, at der foreligger en klar risikoanalyse, der anvendes til at udpege den finansieringsmodel, som projektets interessenter er bedst tjent med. Finansieringsmodellen vedrører den måde, som projektets økonomiske risiko fordeles på mellem projektets parter, og finansieringsmodellen skal derfor være udtryk for et oplyst valg af den risikomodel, man ønsker anvendt i projektet.
 

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om vores erfaring med offentlige megaprojekter.

Tinus Bang Christensen

Tinus Bang Christensen

Partner

Tinus Bang Christensen er Partner i Deloitte Financial Advisory, som har fokus på transaktionsbaseret rådgivning, herunder due diligence, finansieringsrådgivning, business case modellering, offentlig/... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('