Løsninger

Organisatorisk implementering i transportsektoren

Kan organisationen realisere de forventede fordele og gevinster?

Effektiv implementering af forandringsprogrammer i transportsektoren kræver fokus på systemer, strukturer og processer, så gevinsterne kan høstes.

Transportsektoren oplever i disse år en massiv igangsætning af projekter, der skal udskifte og forny vital teknologi, for eksempel signalprogrammet, Rejsekort, elektrificering og forskellige it-løsninger. Alle anskaffelser er baseret på at kunne sikre fuld realisering af businesscasen for det enkelte projekt og den enkelte større anskaffelse, herunder at få realiseret de fordele og gevinster, der var forudsat. Det sker ved at have fokus på løbende opfølgning på både økonomiske og kvalitative effekter og ved øget anvendelse af kontraktopfølgning og forhandlinger med de involverede private leverandører. Anvendelse af dynamiske økonomimodeller til opstilling af businesscasen for større projekter og anskaffelser betyder, at disse efterfølgende kan tilpasses implementeringsfasen og dermed lette den løbende opfølgning, især i de organisationer, der rettidigt og grundigt har forberedt sig på forandringen.

Deloitte understøtter både processuel, organisatorisk, kulturel og teknisk implementering af offentlige projekter og anskaffelser, hvad enten det drejer sig om it­systemer, udstyr, anlæg eller vedligehold indenfor eksempelvis jernbane, metro og vej.

Vi tilrettelægger det specifikke planlægningsforløb, der sikrer igangsætning af aktiviteter på de rigtige tidspunkter og efterfølgende styring af disse aktiviteter.

Deloittes bistand ved implementering af projekter minimerer risici og sikrer en effektiv håndtering af de risici, der er forbundet med projektets implementeringsfase. Risici kan i denne fase for eksempel bestå i, at målsætningerne for projektet har ændret sig i perioden, fra projektet blev besluttet, til det står klar. Ved en effektiv implementering af projektet er det vigtigt, at denne målforskydning anerkendes, og at implementeringen bygger bro mellem de oprindelige målsætninger og de behov, der ønskes tilgodeset, når projektet skal implementeres.

Udover at håndtere de udfordringer, der er nævnt ovenfor, medvirker Deloitte til at udarbejde og tilrettelægge den nødvendige kommunikation, træning og ledermobilisering, ligesom vi tilvejebringer en supportorganisation og følger op på målopnåelse og risikostyring undervejs.
 

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om vores erfaring med organisatorisk implementering.

Michael Theill

Michael Theill

Partner

Michael Theill er ansvarlig for Deloittes ydelser til de danske kommuner og har mere end 20 års erfaring med at bistå offentlige organisationer med digital transformation, effektivisering, servicedesi... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('