Løsninger

Outsourcing af offentlige økonomifunktioner

Drift af økonomifunktionen for den offentlige sektor og interesseorganisationer

Deloitte assisterer med at drifte og varetage alle økonomifunktionens opgaver. Outsourcing af økonomifunktionen giver øget fleksibilitet ved brug af et gennemprøvet metodesæt, der løfter økonomifunktionen til et nyt og højere kvalitets- og serviceniveau

Opnå øget transparens og større værdi af økonomifunktionens leverancer

Deloitte har dyb erfaring med varetagelse af drift og optimering af økonomifunktioner, og vores konsulenter mestrer bedste praksisværktøjer og -metoder, der sikrer høj kvalitet i økonomifunktionens leverancer. Organisationer kan af flere årsager gå med overvejelser om at få andre til at varetage og tage ansvar for økonomifunktionen; der kan være et behov for kvalitets- og kompetenceløft, eller der kan være et økonomisk potentiale i at lade eksterne stå for driften. Når Deloitte får ansvaret for drift, rapportering og udvikling, så anvender vi velafprøvede værktøjer og -metoder. Derudover har vi kontinuerligt fokus på løbende effektivisering og udvikling af processer og brugen af systemer.

 

Tilpasning til løbende relevant omfang

Deloitte skræddersyr en løsning, der tilpasses den individuelle organisation, og hvor rollerne kan skaleres efter behov eksempelvis med både økonomichefen, regnskabschefen, økonomimedarbejderne og controllerne. Outsourcing kan omfatte såvel hele som dele af økonomifunktionen. Da Deloitte står med ansvaret for leverancerne og kvalitetssikringen heraf, er organisationen også sikret i tilfælde af sygdom, ferie og kurser.

 

Vi løfter økonomifunktionen til et nyt niveau

Gennem arbejdet med den daglige drift identificerer vores konsulenter løbende nye optimerings- og transformationsmuligheder i økonomifunktionen. Vores fokus er at løfte økonomifunktionen til et nyt niveau baseret på den nuværende modenhed. Vi kan udvikle økonomifunktionen fra et basalt niveau med manuelle processer og reaktiv ad hoc-økonomistyring til et niveau med forretningsnær økonomistyring med veldokumenterede processer og automatisering. ​I tæt samarbejde med den øvrige forretning understøtter vi behovet for transformation samt digitalisering og effektivisering af økonomifunktionen, der derved lever op til best in class-standarder.

Med udgangspunkt i en indledende vurdering af modenheden i organisationen bringer vi økonomifunktionen til næste niveau, hvor beslutningsgrundlag og leverancer, underliggende processer, systemunderstøttelse og organisering optimeres

Vi har erfaring med politisk ledede og regulerede organisationer

Vores konsulenter har driftet og optimeret økonomifunktionen i flere større politisk ledede og regulerede organisationer under stor offentlig bevågenhed. Leverancerne er baseret på et indgående kendskab til den lovgivning og den særlige regnskabspraksis, som den offentlige sektor er underlagt.

Værdien skabes gennem vores konsulenters uddannelse og erfaring indenfor sektoren – en baggrund, der sætter dem i stand til at navigere i sektorens regelsæt og rammevilkår, og som hjælper dem med at skabe et hurtigt overblik over de faglige problemstillinger.

Har du brug for rådgivning eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen

Business Leader, Risk Advisory

Tinnamaria har mere end 25 års erfaring som konsulent og rådgiver i den offentlige sektor. Ud fra en solid baggrund som revisor, har hun indgående erfaring med transformation af økonomifunktioner genn... Mere

Mai Hartz

Mai Hartz

Senior Manager

Mai er senior manager i Deloitte Consulting, hvor hun arbejder med udvikling og transformation af offentlige økonomi- og regnskabsfunktioner. Hun har hjulpet en lang række offentlige virksomheder med ... Mere

Peter Thomsen

Peter Thomsen

Senior Manager

Peter har solid erfaring med drift af økonomifunktioner i forskellige sektorer, herunder i offentlige institutioner og selvejende virksomheder. Hans erfaring dækker faglige discipliner fra design af r... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('