Løsninger

Model for Porteføljestyring af de statslige it-systemer

Brug den nye model som løftestang for at få mere værdi ud af jeres it-systemer

Den gode implementering af modellen for porteføljestyring sikrer, at I fremadrettet opnår aktiv strategisk porteføljestyring af værdien i jeres it-systemer.

En stærk it-handlingsplan der understøtter udvikling af it-systemporteføljen og strategien

De mest veldrevne offentlige og private organisationer i Danmark styrer deres it-systemportefølje på baggrund af den værdi, den skaber for forretningen. Det indebærer eksempelvis, at it-systemernes tilstand kortlægges gennem dialog med forretningsbrugerne, at leverandøren styres systematisk og konstruktivt, og at omkostningsallokeringen afslører, hvad det enkelte it-system præcis koster. Og om det enkelte it-systems omkostning står mål med den værdi, der skabes.

Sidst men ikke mindst har de bedste organisationer en fremadrettet it-handlingsplan og applikationsstrategi, som understøtter udvikling af en it-systemportefølje, der er sund og som understøtter organisationens strategi og sikrer råderum og ro til politiske prioriteringer.

God IT-styring i staten

I Deloitte har vi hjulpet et stort antal statslige styrelser med at få styr på it-systemporteføljen. Hertil benytter vi altid velafprøvede og standardiserede metoder, som naturligt understøtter og kobler ind i arbejdet med den nye model for porteføljestyring af statslige it-systemer. Alle Deloittes værktøjer er tilpasset med henblik på at sikre kompatibilitet til den nye model for porteføljestyring.

Vedligeholdelse af overblik over it-systemporteføljen (kortlægning)

Deloittes Application Portfolio Analysis-rammeværk (APA) er fuldt kompatibelt med modellen for porteføljestyring af statslige it-systemer. APA sikrer en grundig proces og en ensartet metode til kortlægning af porteføljen af it-systemer.

I forlængelse af analyserammeværket APA tilbyder vi desuden følgende tre specialiserede moduler:

• APA Tech, som sikrer en ensartet metode til undersøgelse af systemernes tekniske tilstand. Dette omfatter undersøgelse af systemets tekniske platform, levetid for anvendte teknologier, kvaliteten af dokumentation, mulighed for opdateringer mv. Med APA Tech får myndigheden en heldækkende og velafprøvet metode til at besvare de tekniske spørgsmål i modellen for porteføljestyring af statslige it-systemer.

• APA Economics, som gør myndigheden i stand til at allokere og detaljere it-omkostninger til det enkelte it-system med udgangspunkt i Technology Business Management-taksonomien.

• APA Contracting, som sikrer implementering af bedste praksis kontrakt- og leverandørstyringsprocesser i myndigheden. Denne metoden sikrer blandt andet også, at myndigheden monitorerer it-leverandørers overholdelse af løbende dokumentationsforpligtelser, faktureringsgrundlag osv.

porteføljestyring af statslige it-systemer

Udarbejdelse af it-handlingsplan

Deloitte tilbyder desuden strategisk bistand til udarbejdelse af it-handlingsplanen. Her sikrer vores Cascade of Choices-rammeværk, at myndigheden bliver ført igennem en grundig strategiproces, der inddrager organisationsstrategien, teknologiske trends og fremtidige forretningsbehov.

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.
Kontakt Deloitte i dag

Jørgen Leisner

Jørgen Leisner

Equity Partner

Jørgen Leisner er partner i Deloitte Consulting i afdelingen Technology Strategy & Architecture og har stor rådgivningserfaring som leder for komplekse og tværorganisatoriske programmer. Han har genne... Mere

Øssur Kalsø Hansen

Øssur Kalsø Hansen

Senior Manager

Øssur er senior manager i Deloitte Consulting, og arbejder med at rådgive offentlige organisationer i at skabe overblik og indsigt i deres it-porteføljer. Øssur er ekspert i at skabe transparens i off... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('