Løsninger

Programstyring af store transportprojekter

Hvordan styres et komplekst infrastruktur- eller anskaffelsesprogram?

Programstyring er det håndværk, der skal sikre, at de opgaver, der knytter sig til projekterne gennem det samlede forløb, bliver løst.

Med indførelsen af den fællesstatslige programmodel i sensommeren 2013 er der begyndt at komme fokus på programstyring som selvstændig disciplin, herunder at programmer ikke skal styres på samme måde som projekter. Ligeledes er der fokus på at bryde de store projekter op i mindre dele, der er nemmere at håndtere. Det forventes, at begge dele vil øge succesen for programmer og store projekter samt fjerne noget af den nervøsitet, beslutningstagerne har overfor at starte dem op. Samtidig er der som følge af en række politiske forlig blevet igangsat et meget stort omfang af statslige infrastrukturprojekter i organisationer som Sund & Bælt, Banedanmark, Metroselskabet, Vejdirektoratet og DSB. Der vil derfor komme et stigende offentligt og politisk fokus på god programstyring.

Udvikling og anlæg af infrastruktur, anskaffelse af trafiksystemer, implementering af it-systemer eller anden ny teknologi er eksempler på igangværende programmer indenfor transportområdet. For at realisere et offentligt megaprojekt skal der gennemføres en lang række forskelligartede opgaver i et samspil mellem mange forskellige aktører, for eksempel regeludstedende myndigheder, forskellige leverandører og myndigheden selv, der også skal forvalte rollen som indkøber eller bygherre. Der er derfor behov for planlægning og styring på tværs af opgaver og for at sikre præcis og anvendelig kommunikation mellem programledelsen og de øvrige involverede samt koordinering af indbyrdes afhængigheder mellem de forskellige dele af projektet.

Der er også behov for effektive procedurer for monitorering og eskalering af problemstillinger, der kan få indflydelse på tid, økonomi og ressourcer, til det rette beslutningsniveau.

Programstyring er det håndværk, der skal sikre, at de opgaver, der knytter sig til projektet gennem det samlede forløb, bliver løst. Programstyringsopgaven er vigtig, da det er i programstyringen, at alle projektets tråde samles, og der tilvejebringes overblik over det samlede projektforløb, herunder hvordan projektet forløber i forhold til tidsplan og businesscase.

Kompetent programstyring kræver både uddannelse i og erfaring med programstyring. Hvis ikke megaprojektet selv råder over sådanne ressourcer, bør der bruges bistand fra eksperter i projekt­ og programstyring. Når Deloitte varetager programstyringen af komplekse projekter, sikrer vi, at de holdes på sporet, at de bevarer momentum, at alle involverede i projektet løbende ved, hvilke opgaver der skal gennemføres, og at de leverer deres delleverancer som aftalt.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Etablering af programkontor
  • Interessenthåndtering
  • Kommunikation
  • Styring af leverancer
  • Styring af leverandører
  • Forberedelse af implementering.
     

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om vores erfaring med offentlige megaprojekter.

Gustav Jeppesen

Gustav Jeppesen

Chair of the board | Deloitte Denmark

Gustav Jeppesen is the chair of the board of Deloitte Denmark and a member of the Nordic and North South Europe (NSE) boards. He is also the chief strategy officer/chief operating officer in consultin... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('