Løsninger

Vurdering af samfundseffekter for infrastrukturprojekter

Er der et klart billede af de dynamiske effekter, som et infrastrukturprojekt kan have på samfundet, og kan der sættes tal på?

Store offentlige investeringer i transport og infrastruktur forudsætter et dækkende og underbygget billede af de forventede samfundseffekter.

Den offentlige sektor har i disse år stort fokus på samfundseffekter af de offentlige investeringer, og der er en tendens til, at vurderinger af samfundseffekter udvides til at omfatte stadig flere strategiske elementer som for eksempel vækst, beskæftigelse eller udvikling. Dette øger behovet for omfattende scenarie- og effektmodeller, der sikrer systematiske og dækkende analyser af såvel samfundsøkonomiske som vækst- og miljømæssige effekter af forskellige løsningsmodeller i modsætning til traditionelle cost-benefit-modeller, der har været baseret på brug af samfundsøkonomiske enhedspriser.

Udvikling af it­systemer, køb af avanceret teknisk udstyr, anlæggelse af bro­ eller tunnelforbindelser, køb af trafiksystemer eller investering i jernbane; uanset projektet ligger der omfattende overvejelser forud for et offentligt projekt eller anskaffelse. Hvis en ide til et sådant projekt skal vurderes seriøst, er det nødvendigt at afklare det samfundsmæssige behov og effekter. Der skal derfor gennemføres analyser, der anskueliggør, i hvilket omfang projektet vil blive anvendt af brugerne, og der skal beregnes samfundsøkonomisk nytte af projektet. Disse analyser skal sammenlignes med alternativer, hvor projektet ikke gennemføres, eller hvor andre projekter vælges. Det skal således også vurderes, om de offentlige midler bruges bedre ved gennemførelse af andre projekter. Ved at holde fokus på det samfundsmæssige behov, de samfundsøkonomiske konsekvenser og de mulige alternativer kan det reelle behov afklares, og der kan opstilles rammer for projektet, der modsvarer strategi og behov.

Deloitte bistår offentlige myndigheder under de overvejelser og analyser, der ligger til grund for beslutningen om at gennemføre projekter, herunder med:

  • Strategisk beslutningsstøtte i opstartsfasen
  • Gennemførelse af samfundsøkonomiske analyser
  • Markedsafdækning
  • Leverandøranalyse 
  • Organisatoriske analyser.


Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om vores erfaring med offentlige projekter og komplekse anskaffelser.

Gustav Jeppesen

Gustav Jeppesen

Chair of the board | Deloitte Denmark

Gustav Jeppesen is the chair of the board of Deloitte Denmark and a member of the Nordic and North South Europe (NSE) boards. He is also the chief strategy officer/chief operating officer in consultin... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('