Løsninger

Udarbejdelse af benchmark

for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen

Se nøgletal for din virksomhed sammenholdt med nøgletal for branchen og sammenlignelige virksomheder.

Vi tilbyder at udarbejde et benchmark for virksomheder i byggebranchen
Benchmarket giver dig mulighed for at sammenligne din virksomhed, på udvalgte nøgletal for de seneste 3 år, med branchens nøgletal. Branchens nøgletal er opdelt i branchen som helhed, sammenlignelige virksomhedsstørrelser og den delbranche din virksomhed tilhører.

De udvalgte nøgletal er baseret på analyse af bygge- og anlægsbranchen 2015, der blandt andet omfatter resultat pr. ansat, soliditetsgrad, afkast af investeret kapital mv.

Thomas Frommelt

Thomas Frommelt

Partner

Thomas Frommelt er revisor og rådgiver for små og mellemstore virksomheder, primært i byggebranchen. Thomas Frommelt er leder af Deloittes branchegruppe for byggebranchen og har særligt indsigt i og k... Mere

René Andersen

René Andersen

Partner

René er revisor og rådgiver for små og mellemstore virksomheder, primært beskæftiget indenfor bygge- og ejendomsbranchen. René er del af Deloittes branchegruppe for Byggebranchen og medforfatter til d... Mere