Internal Controls

Intern Kontrol - offentlig sektor

Interne kontroller har aldrig stået højere på agendaen hos offentlige ledere. Deloitte har en mission om at bidrage til transformationen af interne kontroller i det offentlige – et paradigmeskift som er i gang.

Udfordringer

Forskellige sager har de senere år sat fornyet fokus på intern kontrol, tilsyn og risikostyring i staten. Det har medført risiko for, at borgere, brugere og virksomheder mister tillid til, at offentlige midler forvaltes forsvarligt. Men hvor skal man starte med at tage fat?

Økonomistyrelsen har intensiveret vejledning og rådgivning på intern kontrol. Men det er den enkelte institution, der skal sikre en forsvarlig forvaltning af offentlige midler – og sikre tilrettelæggelse af effektiv intern kontrol. Og hvordan gøres det så?

Vi ønsker, at stille skarpt på udfordringer med svig og interne kontroller på tværs af den offentlige sektor. Vi giver indsigt i praktiske udfordringer fra kontroltransformationen i en offentlig organisation og vores eksperter giver gode råd om, hvordan en intern kontrolrejse kan tilrettelægges.

Mange offentlige myndigheder står foran en massiv opgave med at implementere et internt kontrolsystem, der overholder gældende regler og lever op til god praksis. Økonomistyrelsens vejledning om Intern Finansiel Kontrol er et rigtig godt sted at starte. Men der findes også et hav af andre anbefalinger, vejledninger, terminologier og teorier såsom COSO begrebsrammen, GRC, ISO, COBIT, ERM m.v.

Det kan hurtigt blive højtflyvende; en implementering skal være pragmatisk og tilpasses den konkrete organisation, modenhed og ambition.

Drejebog for intern kontrol

Intern kontrol kan hurtigt blive højtflyvende; en implementering skal være pragmatisk og tilpasses den konkrete organisation, modenhed og ambition - ”One size does not fit all! Er du også i tvivl om, hvor du skal starte og gribe implementeringen an i netop din organisation? Deloitte har - i bogstavelig forstand - lavet en konkret og operationel drejebog, som kan anvendes til at definere intern kontrol rejsen for den konkrete organisation.

Intern kontrol kan hurtigt blive højtflyvende

Der findes forskellige modeller for at anvende drejebogen. Er du mest til selv at evaluere eller skal vi gøre det sammen? Resultatet af begge er, at I får et overblik over jeres nuværende modenhed af kontrolmiljøet. Vi kan facilitere dialogen og gennemgangen efter jeres ønske og sammensætte den efter jeres behov. Eksempel på to modeller ses nedenfor.

Hvorfor Deloitte?

Global tilgang til kontroller

Deloitte har et globalt “Future of Controls” netværk, hvor der udvikles nye ydelser, løsninger, værktøjer mv, som understøtter kravene til fremtidens kontroller (automatisering, digitalisering mv), og virksomheders behov for effektiv risikohåndtering, ressourceoptimering og bedre beslutningstagning.

Intern kontrol specialister

Vi har en bred ekspertise indenfor intern kontrol og den offentlige sektor. Dette indenfor både intern kontrol rammeværker, digitalisering, revisionsundersøgelser, forebyggelse af besvigelser mv. Vi har stor indsigt i de løsninger, der med succes er implementeret i den offentlige sektor, og kan derfor hurtigt identificere de rigtige løsninger til dig.

Vi arbejder globalt

Som udgangspunkt arbejder vi i Deloitte integreret på tværs af grænser. Vi mobiliserer medarbejdere over hele verden afhængigt af de nødvendige færdigheder og den geografi, der skal afdækkes, også i den offentlige sektor.

Digital frontløber

Vores medarbejdere er førende inden for de nyeste teknologiske løsninger. Vi bruger de nyeste teknologiske muligheder i vores intern kontrol løsningsdesign og har erfaring med implementering af teknologier til at understøtte kontrolmiljøer.

Kontakt os

Morten Egelund

Partner

Kristina Wiese Tranberg

Partner

Tinnamaria Marlou Larsson-Bertelsen

Partner

Sarah Just Klitgaard

Senior manager

Torben Ulsøe

Senior Manager

Alexander Kramer Jakobsen

Senior Consultant

$(document.head).append(''); $(document.head).append('