Insight

Få styr på din virksomheds risikobillede med Deloittes Risk 360-værktøj

Virksomheder verden over står over for flere og omskiftende risici end nogensinde før. Det øger kompleksiteten og behovet for hele tiden at kunne omstille sig. Derfor er risikostyring og gode interne kontroller blevet en vigtig proces at have styr på som virksomhedsejer, så virksomheden kan bevare kontrollen og overblikket. Men hvordan håndterer man lige det? Og hvordan forbereder man sig bedst muligt på de forhold, der kan påvirke virksomhedens fremtidige indtjening? Hos Deloitte hjælper vi jer med at komme rundt om hele jeres risikobillede med vores Risk 360-værktøj.

Hvad er risikostyring?
Risikostyring er den proces, hvor virksomheder identificerer og styrer de mulige trusler, som virksomheden står over for. Ud fra dette skal virksomheden prøve at danne sig et overblik over de potentielle risici, der kan have indvirkning på virksomhedens mål og fremtidige indtjening, men også de risici, som potentielt kan vendes til forretningsmæssige muligheder.

Hvilke risici står din virksomhed overfor?
Din virksomhed kan både stå over for udefra- og indefrakommende hændelser, der kan påvirke virksomhedens risikobillede. Udefrakommende hændelser kan være alt lige fra øget regulering og cybertruslerer til konsekvenser af Coronaepidemien og krigen i Europa.

Indefrakommende hændelser kan være menneskelige fejl, større organisationsændringer, regelbrud og nye it-systemer i virksomheden, som typisk resulterer i nye og ændrede risici, der kan påvirke virksomheden negativt, hvis det ikke bliver håndteret optimalt.

Globale omstændigheder, der kan påvirke din virksomheds risikobillede:

Den teknologiske udvikling

Evnen til at digitalisere, automatisere og anvende data vil være afgørende for succes fremadrettet, og det vil definere fremtidige forretningsmodeller og partnerskaber. De virksomheder, der lykkes, er dem, der forstår, at teknologi kan hjælpe på alle områder af deres virksomheder. Det kan fx være hjælp med den overordnede forretningsstrategi, arbejdsstyrke og talentstrategier, samfundspåvirkning og selvfølgelig teknologiske operationer.

Bæredygtighed

Fokusset på klima – og bæredygtighed generelt – vil fortsat stige og drive investeringer, lovgivning, forretningsmodeller og værdikæder, ligesom det vil være top of mind for mange interessenter. Det betyder blandt andet større krav til forståelsen af risikobilledet indenfor bæredygtighed såvel som for mulighederne for at indbygge bæredygtighed i kernen af forretningen.

Cybersecurity

Motivet bag cyberangreb er ikke længere begrænset til økonomisk gevinst. Cyberangreb har udviklet sig til at forårsage alvorlige strategiske risici for virksomheder og regeringer. I takt med at tilgængelighed i stigende grad bliver afgørende for en succesfuld virksomhed, forsøger angribere oftere at hæmme forretningen ved hjælp af sofistikerede angreb.

Krise og kriserespons

Klimaændringer, geopolitiske spændinger og hurtigt eskalerende internationale forskydninger i magtbalancen er alle en del af nutidens verden. Forretningsmæssig fordel kommer i stigende grad fra et konkurrencedygtigt beredskabsniveau og evnen til at prioritere i krisens hede.

Social ansvarlighed

Virksomheder forventes i stigende grad at opføre sig socialt ansvarligt og give tilbage til det samfund, de er en del af. Deres adfærd får langt mere opmærksomhed end hidtil, og de bliver jævnligt sat under minutiøs lup fra omverdenen.

Få en velkontrolleret virksomhed med Deloittes værktøj: Risk 360

Hos Deloitte har vi udviklet værktøjet ”Risk 360”, der bygger på de nyeste risikotemaer, som løbende opdateres i takt med udviklingen i forretningsmiljøet. Med udgangspunkt i et elektronisk spørgeskema hjælper vi dig og din virksomhed med at skabe et overblik over virksomhedens væsentligste risici, og hvor godt de er kontrolleret. Indsigten danner baggrund for en dialogbaseret og involverende tilgang, som sikrer, at I kommer hele vejen rundt i jeres risikolandskab. Værktøjet kan samtidig hjælpe jer med at prioritere jeres initiativer, så ressourcerne centreres omkring de væsentligste risici og svagheder i jeres kontrol. 

Vi tilbyder en gennemgang af jeres resultater (som modtages i en Power BI rapport) og en dialogbaseret workshop tilpasset jeres behov. Udbyttet af workshoppen er et 360-graders billede af virksomhedens risikolandskab og et overblik over de væsentligste initiativer. Jeres risikostyring fokuseres på de nøgleområder, der påvirker virksomheden og har betydning for virksomhedens interessenter.

Sådan kommer du i gang med evaluering af risikolandskabet  i din virksomhed

 1. Det praktiske 
  Afklar, hvem der skal udfylde spørgsmålene omkring jeres risikolandskab. Særligt ledelsen og de vigtigste forretningsområder samt supportfunktioner såsom IT, HR, jura og lignende bør deltage. Herefter modtager I et link til undersøgelsen.
 2. Analyse og rapport
  Når I har besvaret det elektroniske spørgeskema, laver vi en Power BI-rapport med jeres resultater. Derefter analyserer vi resultaterne og fremhæver de væsentligste resultater og anbefalinger.
 3. Workshop
  Vi afholder en dialogbaseret og interaktiv workshop med jer, hvor vi drøfter resultaterne, og sammen identificerer vi initiativer for de væsentligste områder.

Efter workshoppen har I opnået:

 • Opdateret overblik over jeres risikolandskab
 • Et dybere indblik i de væsentligste risici, og hvor der skal prioriteres
 • Et overordnet fundament for udarbejdelse af plan for, hvor I bør sætte ind.
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('