Case study

Struktureret og risikobaseret tilgang til CSR og ansvarlighed

Læs hvordan vi hjalp Danske Spil

”Det helt afgørende for Danske Spil er, at vi løbende arbejder på at skabe et bedre og mere sikkert spillemiljø til glæde og til gavn for vores spillere. Vi er samtidigt overbeviste om, at vi på længere sigt skaber et kommercielt potentiale ved at implementere og integrere CSR i hele vores måde at drive forretning på. Vi tror på, at det vil have en positiv indvirkning på vores omdømme og derved en afsmittende effekt på vores omsætning.”
Pernille Sonne, underdirektør i Danske Spil

Udfordring:
Danske Spil stod over for nye udfordringer, da den danske regering i 2012 liberaliserede det danske spilmarked for væddemål og online kasino. Det betød, at Danske Spil som statsligt aktieselskab nu skulle til at konkurrere på lige vilkår med konkurrenterne i udbuddet af f.eks. Poker, Casino og Oddset. Danske Spil har dog - dengang som nu - en særlig samfundsforpligtelse og bliver derfor mødt af højere forventninger til ansvarlighed, transparens og spillemiljø. Dilemmaet består kort sagt i, at Danske Spil både forventes at fremme ansvarligt spil, begrænse spilleafhængighed, og samtidig tjene flest mulige penge til almennyttige formål og til statskassen.


Løsning:
For at imødekomme de høje krav og forventninger fra interessenterne implementerede Danske Spil en struktureret og risikobaseret tilgang til arbejdet med CSR og ansvarlighed. Med Deloitte som sparringspartner udarbejdede Danske Spil en CSR-strategi, en politik og en solid handlingsplan, som strukturerede, systematiserede og dokumenterede CSR-arbejdet.

Det var ligeledes vigtigt for Danske Spil, at de initiativer, som blev igangsat, byggede på et videnskabeligt grundlag, og handlingsplanerne blev udmøntet i en række veldokumenterede initiativer. De dækker bl.a. udvikling af en spilscanner, der kan identificere og advare spillere med tegn på uhensigtsmæssig spilleadfærd, udvikling af CSR undervisnings- og certificeringsprogrammer for medarbejdere og forhandlere, gennemførelse af CSR-tjek hos forhandlerne, samt et tæt samarbejde med sporten og politiet for at komme sager om hvidvask og matchfixing til livs. For ikke at nævne oprettelsen af LudomaniLinjen som dagligt giver telefonisk støtte og rådgivning til både spillere og pårørende.

Initiativer som disse - og mange flere - har år for år sikret, at CSR-arbejdet er blevet en mere integreret del af forretningen.

Resultat:
Det større fokus på, og den videnskabelige tilgang til, CSR har resulteret i en langt bedre dialog med Danske Spils interessenter, herunder interessenter på ludomaniområdet, andre udbydere og de kunder, der har oplevet problemer relateret til spil. Danske Spil høstede ligeledes ros og anerkendelse for deres transparens og åbenhed om dilemmaer i den årlige CSR-rapportering af FSR – danske revisorer.


Baggrund:
Danske Spil er primært ejet af staten, som har 80 procent af aktierne i koncernen, mens DGI og DIF hver har 10 procent. Danske Spils overskud går til idrætten og øvrige almennyttige formål via udlodningsmidlerne, samt til statskassen. Danske Spil har til trods for den delvise liberalisering af spilmarkedet stadig monopol på lotterispil.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('